Monthly Archive: February 2016

j147850_1249670732

Eesti keele teise keelena kooliülümpiaad

Eesti keele teise keelena kooliülümpiaad 21. jaanuaril toimus jäjekordne eesti keele teise keelena kooliolümpiaad   Käesoleva õppeaasta olümpiaadi teemaks oli „ Omadusõna eesti keeles“. Olümpiaadist osavõtjad pidid oskama omadusõnu käänata ja võrrelda, tundma omadusõnade...