Monthly Archive: February 2017

Lipud

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamise ürituste kava

Eesti keele ja keelekümblusklasside õpetajate ainekomisjon Kunstiõpetuse tunnis õpilased  joonistavad rukkililled ning kool saab nendega ehitud. A-joonistab kodumaateemalised joonistused (paneme üles aula kõrvale); 2.-6.-klass luuletavad Eestimaast (kodumaast). 7.-9. klass kirjutavad kirjandi.   Esteetika õpetajate...

olimp2

ПРОГРАММА ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ЙЫХВИ

    ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТ Создание олимпийского комитета в школе 2.02 Учителя физкультуры, руководители по интересам Оформление стенда с олимпийской тематикой 2-28.02 А.Соонвальд Е.Самсонова Э.Кукша   Ярмарка с олимпийской тематикой 6-17.02 Учителя труда, А.Соонвальд...