LAK-õppe tund “Kuulsad inimesed läbi aegade”

LAK-õppe kuu raames oli läbi viidud tund “Kuulsad inimesed läbi aegade”.

9.c klassi õpilased jagunesid viide rühma. Iga rühm pidi läbima viis ainejaama: ajalugu, matemaatika, muusika, kehaline kasvatus ning füüsika.

Aineõpetajate poolt olid koostatud lühikesed ning päris põnevad küsimused, mis kontrollisid õpilaste ainekohaseid teadmisi. Igas ainejaamas oli üks maailmakuulus isik, kes on selle ainega tihedalt seotud ning õpilased said selle isiku kõige huvitavamate elufaktidega tutvuda. Matemaatikas ootas tutvumine Rene Descartese, ajaloos – Napoleon Bonaparte, füüsikas – Albert Einsteini, kehalises kasvatuses – Gerd Kanteri, muusikas – Ludvig van Beethoveni.

Õpilased läbisid edukalt kõik ainejaamad. Tagasiside oli väga positiivne, selline lõimitud tund meeldis ning tõi kasu nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õpilased said oma varasemaid teadmisi kinnistada ning uusi omandada. Õpetajad olid meeldivalt üllatunud, nähes oma õpilasi andekate, intelligentsete ja loovatena.

Tunnis oli 2 külalisõpetajat Kiviõlist, kes ühinesid ühe rühmaga ning koos nendega rändasid ühest ainejaamast teise. Külaliste sõnul olid nad väga rõõmsad selle üle, et said koos õpilastega palju uusi teadmisi.

Inna Gorbunova
Eesti keele õpetaja

You may also like...