Pealeht

Lugupeetud Jõhvi Vene Põhikooli pere!

Teen teile teatavaks, et 30. 04. 2018. a on koolis e-õppepäev!

E-õppepäev on päev, kui õpilased kooli ei tule ja traditsioonilisi õppetunde ei toimu. Õpetajad valmistavad eelnevalt ette digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendavad õpiülesandeid mõne veebikeskkonna abil.

E-õppepäeva eesmärk:

arvutipoisu11) arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi;

2) kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt digitaalseid materjale;

3) kujundada õpilastes koostööoskust;

4) kujundada õpilastes kohusetunnet.

 

Igale klassile on loodud Stuudiumi Teras mapp, kus on kõik selle päeva õppeained. Iga aine õpetaja lisab sinna õppematerjalid. Ülesannete täitmise tähtaeg on 02.05.2018. Õpe toimub esmaspäevase tunniplaani järgi.

There are no upcoming events to display at this time.