Pealeht

Lugupeetud tulevaste 1.klasside vanemad!

Järgmiste kohtumiste kohta anname teada pärast piirangute leevendamist Vabariigi Valitsuse poolt.Kinnitatud direktori käskkirjaga

11.12.2020 nr 1-3/107

Jõhvi Vene Põhikooli distantsõppe korraldus

Koolipäev algab kell 8:15, kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgi, veebitunnid märgitakse kooli tunniplaanis “D” tähega. Veebitund ei saa olla pikem kui 20 minutit (1.-6.klassi õpilastele), ning 40 minutit (7.-9.klassi õpilastele).

Õpetajad kirjutavad kõik ülesanded Stuudiumisse enne tunni algust. Kodutöid distantsõppe ajal ei anta. Tunnimaht on vähem, kui tavatunnis.

Distantsõppe korraldamisel kasutab kool järgmiseid info- ja suhtlusvahendeid: Stuudiumi, haridusplatvormi Google Classroom-i ja ametlikke kooli e-meile (****@jvp.edu.ee).

Videotunnis õpetaja sõnastab õppimise eesmärke, jälgib õpilase osalemist tunnis ning vastab küsimustele.

Õpilased peavad osalema videotunnis kaameraga ja mikrofoniga. Juhul, kui vastavad seadmed õpilasel puuduvad, peab õpilane sellest teada andma oma klassijuhatajale.

Kui õpilane veebitunnis ei osale kaameraga, võib õpetaja märkida ta puudujaks. Haigusest või muust veebitunnis osalemist takistavast põhjusest tuleb õpilase vanemal eelnevalt klassijuhatajat teavitada.

Lapsevanem tagab õpilasele õppimiseks ettenähtud kindel aeg ja koht, õppevahendite olemasolu ja ohutusnõuded.

Õpetajad annavad selgeid juhendeid, kuidas saada juurdepääse õppekeskkondadele ja materjalidele, kuidas osaleda veebitundides jms.

Tagasiside korraldamine ja hindamine: tagasiside andmiseks võib õpetaja paluda õpilastel saata tööd enda e-postile või Stuudiumi Tera-sse.

Üldjuhul kasutavad õpetajad mitteeristavat hindamist (A/MA), lubatud on kasutada ka numbrilist hindamist.

Õppekorralduslike küsimuste korral pöörduda e-posti aadressidele:

Direktor: irina.sulgina @ jvp.edu.ee telefon 52 88 154

Õppealajuhataja: tatjana.gromova @ jvp.edu.ee telefon 53 323 134

IT-juht: maksim.stepanenko @ jvp.edu.ee


88374519_2866247416746711_1222541399761616896_o

Mar 22 @ 12:00
Kutsume üldhariduskoolide ja gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid kontsert-loengule, mis toimub EELK Jõhvi Mihkli kirikus 22 märtsil kell 12.00. Kutsume kõiki, kes soovivad kuulata ilusat orelimuusikat ja vokaali! Sissepääs on tasuta.
Apr 30 @ 17:30
JÕHVI PARGIJOOKSTeisipäeval, 30.aprillilTeisipäeval, 7.mailSTART AVATUD 17.30 – 18.30 Pillerkaare lasteaia juuresJõhvi parki on mõõdetud kuni 700 m ring, mida läbitakse ühe tuni jooksul. Iga ringi läbimisel antakse osalejale valida loos, mis sisaldab võitu väikeste auhindadena –...
May 2 all-day
Jõhvi Vene Põhikooli ruumide koristus ja kooliümbruse korrastamine. 1.-9.kl koristavad oma klassiruumid. 8.kl 12.20-14.00 koristavad kooliümbrust  
May 7 @ 17:30 Pillerkaare lasteaia juures
Teisipäeval, 30.aprillilTeisipäeval, 7.mailSTART AVATUD 17.30 – 18.30 Pillerkaare lasteaia juuresJõhvi parki on mõõdetud kuni 700 m ring, mida läbitakse ühe tuni jooksul. Iga ringi läbimisel antakse osalejale valida loos, mis sisaldab võitu väikeste auhindadena – puuviljad,...
May 10 @ 17:30
Emadepäeva kontsert 17:30 10.05.2019 kooli Aulas
Jun 6 @ 13:00
1. Devid Toomast – füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor, I koht keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, II koht 2. Svetlana Goman – kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, I-II koht üleriigilise kunstiolümpiaad – XII koht 3. Polina Bogens – matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, I koht 4....
Sep 14 @ 12:00 JÕHVI SPORDIKOOLI STAADIONIL
Oct 17 @ 17:00 – 18:10
 Keelekümbluse rühmade õpetajad Hiie Taklai, Ellu Kullamägi Учителя группы с русским языком обучения Вера Винокурова, Инга Матишинец Esimene keelekümbluse rühm (kab. 112)   Teine keelekümbluse rühm (kab. 113) Группа с русским языком обучения (каб....
Oct 29 @ 10:59
29.10 koolis toimuvad Lahtiste uste päev lastevanematele ja üldkoosolek. Plaan: 16.00 – 17.30 individuaalsed vestlused- konsultatsioonid aineõpetajatega17.30 lastevanemate üldkoosolek aulas teemal “Hoolekogu eelmise õppeaasta aruanne, hoolekogu koosseisu uuendamine”
Dec 14 @ 10:00
1. Eesmärk ja ülesanded Võistlused on kujunenud Jõhvi valla traditsioonilisteks võistlusteks. Võistlused on lahtised, osalema on oodatud ka teiste piirkondade noori ja täiskasvanuid. Populariseerida kergejõustikku hüppealadel, tõsta noorte ja täiskasvanute huvi spordi vastu ja...
Mar 5 @ 17:00
Järgmine kohtumine eelkoolis toimub 5.03.2020 kell 17.00 P.S.20.02.2020 jääb ära! Kotumiseni!    
Oct 27 @ 17:30
Приглашаем родителей будущих первоклассников на родительское собрание в актовый зал нашей школы 27.10 в 17:30. Просим вас быть в масках! Всех желающих посещать в этом учебном году школу развития (eelkool) просим заполнить электронную анкету...