Главная

Мы рады сообщить, что за месяц компании уже собрано 312 евро, что составляет  52 % от необходимой суммы проекта!

Огромное спасибо всем , кто нас поддерживает и делится информацией о нашем проекте.

Мы продолжаем наш «марафон» по сбору средств на проект «Тойла- жемчужина Эстонии» — осталось всего 30 дней.

В Hooandja проект должен быть профинансирован на 100 или более процентов до того, как закончится срок проекта. Если проект в течение этого времени не собрал желаемую сумму, пожертвованные деньги остаются у жертвователя. А если проект собирает 100% и более от желаемой суммы, деньги переводятся автору для осуществления проекта.

Информация о проекте:

Нашей школой инициирован благотворительный проект на портале Hooandja, чтобы собрать деньги для продолжения и развития нашего существующего проекта по проведению школьных экскурсий в Тойла.

https://hooandja.ee/ru/projekt/toila-eesti-parl

https://www.hooandja.ee/projekt/toila-eesti-parl

Поддержите нас тоже!

Внесите свою посильную лепту в наш проект!

Даже каждый маленький вклад в 5 евро нам очень поможет.

Мы хотим найти единомышленников, готовых нас поддержать и поучаствовать в воплощении проектов в жизнь!

Мы твердо верим в поддержку нашего школьного сообщества: одноклассников, родителей, выпускников, местного самоуправления и всех других добрых людей и заранее благодарим вас. Мы поблагодарим всех спонсоров по именам на школьном веб-сайте и в социальных сетях (если не указано иное).

Пожалуйста, поделитесь и поддержите  школьный проект «Тойла-жемчужина Эстонии»!

DSC_0813 IMG_20190527_095129 Toila12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
———————

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Списки учеников первых классов будут опубликованы на школьной странице в конце мая.
Администрация
———————
1
1
1
1
1

Distantsõppe korraldus Jõhvi Vene Põhikoolis

Alates 16. märtsist 2020 on Jõhvi Vene Põhikool vastavalt EV valitsuse korraldusele üle viidud distantsõppele.

 • Tekkinud olukord on meie kõigi jaoks uus. Suhtume asjasse rahulikult, me kõik õpime ja katsetame olemasolevaid võimalusi ja omandame töö käigus kogemusi, kuidas distantsõpet läbi viia.
 • Õpetajad lisavad Stuudiumi kõik suunised iseseisvaks õppetööks, mis on leitavad tunni teemade ja koduste ülesannete või e-ülesannete alt.
 • Stuudiumi kantakse ülesanded eelmisel koolipäeval (hiljemalt kell 17) eesmärgiga, et õpilastel ja vanematel oleks võimalik oma aega paremini planeerida.
 • Õpetaja valib ise vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd või konsultatsiooni läbi viia ja edastab selle info õpilasele sisevõrgu kaudu.
 • Õpetajal on õigus kontrollida ja hinnata iseseisvat tööd. Õpetaja võib koduseid töid ka hinnata. Hindamise meetodid ja vahendid valib õpetaja. Lubatud on kasutada ka kehtivast hindamiskorrast erinevaid vahendeid ja meetodeid. Ainetes, mis toimuvad korra nädalas, võib ülesandeid kontrollida üle nädala.
 • Vanem peab endiselt tööpäeva hommikul klassijuhatajat teavitama, kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid töid teha. Sellisel juhul märgitakse õpilane puudujaks.
 • Kui õpetaja või klassijuhataja märkab nädala jooksul õpilast, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest õppealajuhatajat.
 • Õppekorralduslike küsimuste korral pöörduda e-posti aadressidele:

Direktor irina.sulgina@jvp.edu.ee telefon 5288154

Õppealajuhataja tatjana.gromova@jvp.edu.ee telefon 53323134

 • Tehniliste küsimuste korral pöörduda e-posti aadressile maksim.stepanenko@jvp.edu.ee
 • Juhime vanemate tähelepanu sellele, et ka distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetajad ei ole 24/7 kättesaadavad.
 • Kirjalikele küsimustele, mis on saabunud kella 16-ks, vastatakse sama tööpäeva jooksul. Pärast kella 16 saabunud küsimustele võidakse vastata järgmisel tööpäeval.
 • Palume meeles pidada, et distantsõppe perioodil viibib õpilane kodus: ei osale sünnipäevadel ega muudel rahvarohketel kogunemistel. Piirata tuleks ka vahetut suhtlemist sõprade ja koolikaaslastega.
 • Kindlasti soovitame pärast distantsõppe päeva viibida looduses ja veeta perega ekraanivaba kvaliteetaega.
 • Lapsevanemad, palun jälgige ja kandke hoolt, et lapsed täidaksid neile antud õpiülesandeid. Koostage lastele distantsõppe ajaks kindel päevakava.
 • Lapsevanem, jälgi lapse/laste tervist! Hügieen on ülioluline!
 • Koroonaviirus võib põhjustada palavikku, köha ja hingamisraskusi.
 • Sümptomite korral ära mine EMO-sse ega perearstikeskusesse. Helista ja küsi nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220.
 • Hetkel meie koolis koroonaviiruse haigusjuhtumeid ei ole!

 

88374519_2866247416746711_1222541399761616896_o

Окт 17 @ 17:00 – 18:10
 Keelekümbluse rühmade õpetajad Hiie Taklai, Ellu Kullamägi Учителя группы с русским языком обучения Вера Винокурова, Инга Матишинец Esimene keelekümbluse rühm (kab. 112)   Teine keelekümbluse rühm (kab. 113) Группа с русским языком обучения (каб....
Окт 29 @ 10:59
29.10 koolis toimuvad Lahtiste uste päev lastevanematele ja üldkoosolek. Plaan: 16.00 — 17.30 individuaalsed vestlused- konsultatsioonid aineõpetajatega 17.30 lastevanemate üldkoosolek aulas teemal «Hoolekogu eelmise õppeaasta aruanne, hoolekogu koosseisu uuendamine»
Мар 5 @ 17:00
Следующее занятие в школе развития состоится 5 марта 2020 в 17.00 P.S.Занятие 20.02.2020 отменяется! До встречи!