Ajalugu

1967. aastal jagunes Kohtla- Järve 6. Keskkool kaheks erinevaks kooliks. Uus kool sai nimeks Kohtla – Järve 16. 8-klassiline kool, õppeasutus mahutati Jõhvi Rahu tänava kahekorruselisse hoonesse. Koolis olid klassiruumidele lisaks ka raamatukogu, väike saal ja poiste tööõpetuse kabinetid, mis asusid eraldiasuvas hoones kooliõuel. Õppeasutusel oli ka ühiselamu, mis asus väikses ühekorruselises kõrvalhoones. Spordisaali koolil ei olnud.

Esimeseks uue kooli direktoriks sai Nelli Filippova, õppealajuhatajaks Fernanda Ennok – mõlemad olid vastuvaidlematult autoriteetsed pedagoogid. Fernada Ennok oli entusiastlik koolijuht ning ka kogu kooli kollektiiv püüdis astuda direktoriga ühte sammu ja minna kaasa ajastu uuendusliku vaimuga. Kohtla – Järve linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna poolt läbiviidud rajooni koolidevahelistel ülevaatustel oli kool Nelli Filippova direktori ametiajal pidevalt rajooni parimate seas.

Õpilaste arv koolis kasvas pidevalt, olemasolev hoone ei suutnud enam kõiki õpilasi mahutada ning Eesti NSV valitsuse poolt võeti vastu otsus ehitada Kohtla – Järve 16. 8 – klassilisele koolile uus kaasaegne hoone. Ehitustegevuseks ettenähtud aeg oli väga lühike: hoone ehitamist alustati 1975. aasta alguses ning juba sama aasta 1. septembriks oligi uus koolimaja valmis. Kool muutus kaheksaklassilisest koolist keskkooliks. Kooli nimeks sai Kohtla –Järve 16. Keskkool. 1. septembril 1975. aastal helises koolikell uues koolimajas 850 õpilasele.

Aastatel 1982 – 2004 juhtis kooli Ingrid Krajerenko. Sellel perioodil avati koolis matemaatika- ja füüsika süvaõppe klassid (aineõpetajateks olid Niina Smirnova, Ljubov Zavjalova, Antonina Popova, Rita Genno, Veera Poljakova). Sellel perioodil sai kool kuulsaks ka oma sportlike saavutuste poolest, tuntud kooli sporditähtede seas oli ka korvpalli maailmameister Maia Ots-Višnjova. Tänu Eesti NSV teenelise pedagoogi Viktor Višnjovi innukale tegevusele tuli kool spordiinventariga varustatuse osas üleliiduliselt teisele kohale. 9.04.1996. aastal kooli nimeks sai Jõhvi Vene Gümnaasium.

Teatristuudio „Edelveiss“ töötab koolis alates 1998. aastast, algusest peale on tema juhendjaks olnud Tatjana Laada. Teatristuudio töös löövad innukalt kaasa nii õpilased kui õpetajad. Aastate jooksul on lavale toodud hulgaliselt etendusi, mille repertuaar pärineb nii eesti, vene kui ka välismaa autorite sulest.

2002. aastal alustas koolis tööd varane keelekümblusklass, klassi õpetajaks sai Tiiu Sass. Keelekümblusprogrammi rakendamist toetas Jõhvi Vallavalitsus.

Kolmas kooli direktor Mare Lihtsa juhtis kooli kollektiivi aastatel 2004 – 2013. 2005. aastal liitus kool täieliku varase keelekümbluse programmiga. Õpilaste eesti keele oskuste parandamiseks toimusid aastatel 2003 – 2010 igaaastased suvised keelelaagrid. Projekti- ja laagrijuhiks oli kõigil neil aastatel eesti keele ja muusikaõpetaja Inge Papp. Lisaks kirjutasid neil aastatel keelelaagri projekte ja eesti ajaloo ning kultuurilooga tutvumisele suunatud projekte veel õpetajad Ülle Peedo ja Laine Jürise. Keelelaagrid toimusid Värskas, Ahjal, Kuremaal ja teistes Eesti looduskaunites paikades koos eesti keelt emakeelena kõnelevate lastega.

Sellel perioodil pandi koolis alus kahele suurepärasele tänaseni säilinud traditsioonile, need on kooli vokalistide konkurss ja olümpiamängud. Vokalistide konkurss viidi koolis läbi esmakordselt 2002. aastal „Kuldse hääle“ nimetuse all. Ürituse idee autor ja konkursi läbiviija oli andekas muusikaõpetaja Jelena Afanasjeva. 2012.a sai vokalistide konkurss noore loomingulise huvijuhi Antonina Lattu initsiatiivil uue nime „Eurovisioon“.

Esimesed kooli olümpiamängud toimusid 2005. aastal: esimest mängust alates kuni käesoleva ajani on olnud nende mängude asendamatuks organisaatoriks kooli kehalise kasvatuse õpetaja Viktor Predbannikov. Erinevatel aegadel on kooli olümpiamängude avamistel osalenud olümpiavõitjad Erika Salumäe ja Erki Nool ning tuntud sportlased Elina Partõka, Leonid Gulov, Jüri Tarmak.

Praegune koolijuht Irina Šulgina asus ametisse 2013. aastal. Irina Šulgina on meie kooli vilistlane, ta õppis matemaatikalassis, lõpetas kooli 1984. aastal. Praeguse kooli direktori õppe- ja kasvatustöö prioriteetideks on iga lapse potensiaali ja võimete maksimaalne väljaarendamine, noorte ettevalmistamine iseseisvaks eluks ja nende täisväärtuslikeks ühiskonna liikmeteks kujundamine. Suurt tähelepanu pööratakse õppetöös iga õpilase individuaalsele lähenemisele, loomingulistele tegevustele, uurimuslikule õppele ja õpilaste positiivse suhtumise kujundamisele iseendasse ja ümbritsevasse maailma.

2014. a liitus meie kool projektiga „Ettevõtlik kool“, mille raames viiakse läbi õppetunde, ringitööd ja erinevaid üritusi, et arendada õpilastes initsiatiivikust ja ettevõtlikkust. Näiteks võib tuua vene keele ja kirjanduse õpetaja Ljudmilla Zagorulko juhendamisel ettevalmistatud ja 8. C klassi õpilaste poolt läbiviidud ekskursioonitunde Toilas gümnaasiumi õpilastele ja meie linna külalistele teemal „Igor Severjanini poeetilised teerajad“. Algklasside õpetaja Tatjana Volnuhhina viib ettevõtliku kooli raames oma õpilastega regulaarselt läbi nii tunde kui ringitööd juba esimesest klassist alates.

1. septembrist 2015 muutus meie kool põhikooliks. Kool sai nimeks Jõhvi Vene Põhikool.

2018. a jaanuaris algas koolihoone renoveerimine. Projekti üldmaksumus ületas 4 mln. eurot. Õpperuumid muutusid funktsionaalsemateks, tänu sellele mahtus kool väiksemale pinnale. Uuendamise ajal tekkisid isegi lisaklassid. Mõned kabinetid on varustatud lükandseintega, mis annab võimaluse õppida avaramas ruumis, aidates arendada loovat mõtlemist, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid harjumusi. Kabinetid on sisustatud kaasaegse mööbliga – see võimaldab paindlikult läheneda õppeprotsessile, kasutada erinevaid õppemeetodeid: nii grupi- kui ka individuaalseid meetodeid. Kodundus- ja tehnoloogiaklassid on sisustatud kaasaegsete seadmetega. 2018. a oktoobris oli koolimaja renoveeritud ja koolipere võis tagasi tulla uuendatud majja. Pidulikul avatseremoonial viibisid haridusminister Mailis Reps ning teised Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, ehitajad, valla volikogu liikmed ja Jõhvi valla juhatus.

2019. a septembris algas kooli staadioni renoveerimine. Uus staadion, mille renoveerimine oli lõpetatud 2020. a on andnud koolile suurepärase võimaluse pakkuda oma õpilastele kvaliteetseid kehalise kasvatuse tunde. Lõppude lõpuks on siin loodud suurepärased tingimused. Drenaažisüsteem ja tänavavalgustus on täielikult välja vahetatud. Staadionil on neli 250 meetri pikkust tartani pinnaga jooksurada ning kuue rajaga sirge rada.

Saab harjutada kõiki hüppe spordialasid. Staadionil on kaks kaugushüppesektorit, kõrgushüppevahuplats ja kaasaegne vahtkummist vahtkummisplats. Ka viskeseadme sektsioonid vastavad kõigile standarditele. Kettaheitesektor on varustatud kaitsevõrguga.

Mänguväljakul on märgistatud korvpalli-, tennise- ja rahvapalliväljakud ning on olemas ka liivane rannavõrkpalliväljak.

Kunstmuruväljakut on põhjalikult renoveeritud ja nüüd on sellel kaasaegsem pind. Multifunktsionaalne mänguväljak on mõeldud jalgpalli ja erinevate liikumismängude ja treeningute jaoks. Mänguväljak on varustatud spetsiaalsete valgusfooridega ja seda saab kasutada treeninguteks igal ajal päeval ja öösel.

Pärast kooliaega toimuvad staadionil Jõhvi spordikooli kergejõustiku trennid ja võistlused. Kooliõpilastel on suurepärane võimalus valmistuda 10 olümpiamängude startideks ja Eesti Kooliühingu võistlusteks.