Avastusõpe jatkab segude filtreerimisega

Lapsed said filtrit ja lehtrit ainete eraldamiseks kasutada. Tõeliseks üllatuseks laste jaoss sai soola veest eraldamine.

You may also like...