Eesti keele teise keelena kooliolümpiaad

8.detsembril toimus meie koolis järjekordne eesti keele teise keelena kooliolümpiaad. Tänavu olümpiaadi teema oli „ Eesti keele sõnavarast“. Sõnu tundmata, nende tähendust teadmata ei ole võimalik teises keeles suhelda.

Olümpiaadist osavõtjad pidid näitama võõrsõnade, slängisõnade, fraseologismide, vanasõnade, kõnekäändude, sünonüümide, antonüümide, homonüümide ja paronüümide tähenduste tundmist.

Olümpiaad toimus kahes rühmas. Ühe rühma moodustasid 6.A,7.A, 8.A ja 9.A klasside õpilased, teise – 8.B, 8.C, 9.B, 9.C klasside õpilased.

Kümbluste seas võitsid

I Vladislav Jermakov 7.A

II Karina Kaiva 8.A

III Liina Školina 8.A

Tavaklasside seas võitsid

I Daniil Melnik 9.B

II Veronika Toomik 9.C

III Maria Kuzmenkova 9.C

Õnnitleme võitjaid!

Täname kõiki osalejaid, eriti kõige nooremaid osavõitjaid 6.A klassist – Polina Butrinat ja Anastassia Rjabušenkot ! Aitäh ka kolleegidele (Hiie Taklai, Diana Astok, Inna Gorbunova) meeldiva koostöö eest!

Korraldajad:

Valentina Jakimova, Violetta Konjuhhova

Fotod: Milana Kozintseva

DSC_0652 DSC_0656

You may also like...