Eesti keele teise keelena kooliülümpiaad

Eesti keele teise keelena kooliülümpiaad

21. jaanuaril toimus jäjekordne eesti keele teise keelena kooliolümpiaad

 

Käesoleva õppeaasta olümpiaadi teemaks oli „ Omadusõna eesti keeles“. Olümpiaadist osavõtjad pidid oskama omadusõnu käänata ja võrrelda, tundma omadusõnade rektsiooni, nende semantilisi suhteid muude sõnadega.

Olümpiaad toimus kahes rühmas: ühe rühma moodustasid 6. – 9. kümblusklasside õpilased, teise 8. – 9. tavaklasside õpilased. Kokku oli 21 osalejat.

Olümpiaadi tulemused

Kümblusklassid

I.            Artjom Afanasjev        (9.a, õpetaja Inna Gorbunova)

II.            Maria Tšamjan           (9.a, õpetaja Inna Gorbunova)

III.            Karina Kaiva                (6.a, õpetaja Diana Astok)

Tavaklassid

I.            Andrei Senitškin          (9.b, õpetaja Valentina Jakimova)

II.            Inna Tšertovikova        (8.b, õpetaja Violetta Konjuhhova)

III.            Aleksandra Kittel         (9.c, õpetaja Valentina Jakimova)

 

Õnnitleme võitjaid!

Täname kõiki osalejaid ja nende õpetajaid!

Soovime edu edaspidises keeleõppes.

Olümpiaadi korraldajad

Voletta Konjuhhova

Valentina Jakimova

You may also like...