Eesti Töötukassa töötoad Jõhvi Vene Põhikoolis 

20181015_124427 (1)
Septembris, kohe peale pikka suvepuhkust, külastas meie kooli Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist Merle Renzer (ESF), kes viis läbi projektõppe kaudu erinevaid töötubasid 8. ja 9. klassides. Projekti eesmärk oli tutvustada uusi teemasid noortele, selgitada välja noorte oskusi, mis aitaksid neil leida õige eesmärgi elus ning suunata oma oskusi ja andeid edaspidi arendama.
Õpilastele osutus huvitavaks mäng „Tööintervjuu“, kus sai õppida töövestluseks ettevalmistamist. Õpilased said teada, mida tööandja ootab ja mille järgi otsustatakse, kes kandideerimisel uue töö võiks saada. Oskus tööturul ennast pakkuda ja esitada oma paremaid külgi on paljudele raske oma tagasihoidliku loomu poolest. Tööandjale jäävad märkamata kandideerija parimad küljed, kui ei osata või siis ei märgata sellest rääkida selgelt ja põhjendatult. Sellisel juhul võib töö saada mitte niivõrd sobivam, vaid see, kes oskab ennast paremini esitleda.
Õpilased osalesid projektis ka oktoobris, kus jätkati alustatud teemade arendamist ja kinnitamist. Oli tore teha koostööd asutusega, kes näeb praktiliselt noorte vajadusi ja omalt poolt suunab töötajaid koolidesse oma vaatepunktist rääkima.
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

You may also like...