Uudised

Emakeelepäev 2023 Jõhvi Vene Põhikoolis 20. märts

14. märtsil toimus meie koolis emakeelepäevale pühendatud mitmekeelne luulehommik. Seekord lugesid õpilased luuletusi erinevates keeltes. Sel üritusel kasutasime koolimaja ressurssi ehk avatud õpperuumi – avasime klasside lükanduksed ja ühendasime klassiruumid koridoriga.


Meie koolis õpivad õpilased eesti keeles ja vene keeles. Mõned lapsed on kakskeelsed ja siin meil tekkis küsimus – äkki on kolmekeelseid ka? Tegelikult on küll, seda oli näha luulehommikul. Luuletusi leidus kuues keeles: eesti, vene, ukraina, valgevene, armeenia ja inglise keeles. Oli rõõm näha, et meie koolipere on mitmekeelne ja multikultuurne. Lapsed soovisid esineda luuletustega oma kodukeeles ja teistes keeltes ja esinesid hea meelega. Kõlasid luuletused kevadest, reisimisest, armastusest, kodumaast ja oma perest. Samuti laulsid õpilased laulu.

Avaldame südamlikke tänusid austatud žüriile, klassijuhatajatele, emakeele õpetajatele, kes olid toeks õpilastele. Iga õpilane sai tänukirja emakeelepäeval osalemise eest.

Olesja Suhhov
eesti keele õpetaja

Meie koolis õpivad õpilased eesti keeles ja vene keeles. Mõned lapsed on kakskeelsed ja siin meil tekkis küsimus – äkki on kolmekeelseid ka? Tegelikult on küll, seda oli näha luulehommikul. Luuletusi leidus kuues keeles: eesti, vene, ukraina, valgevene, armeenia ja inglise keeles. Oli rõõm näha, et meie koolipere on mitmekeelne ja multikultuurne. Lapsed soovisid esineda luuletustega oma kodukeeles ja teistes keeltes ja esinesid hea meelega. Kõlasid luuletused kevadest, reisimisest, armastusest, kodumaast ja oma perest. Samuti laulsid õpilased laulu.

Avaldame südamlikke tänusid austatud žüriile, klassijuhatajatele, emakeele õpetajatele, kes olid toeks õpilastele. Iga õpilane sai tänukirja emakeelepäeval osalemise eest.

Olesja Suhhov
eesti keele õpetaja