Jõhvi Vene Gümnaasium jätkab õpilaste vastuvõttu 1-sse klassi 2015/2016.õ.a.

Eesti keele õppekeelega klassis ( varajane keelekümblusklass) kasutatakse  õppes innovaatilisi meetodeid ja tehnoloogijaid, mis on suunatud laste  andekuse ja  loometegevuse arengule.

Vene õppekeelega klassides kasutatakse uusi metoodikaid, mis arendavad ettevõtlikkust,  liidri omadusi, uurimusliku tegevuse vilumusi varasel õppe arangutasemel.

Tulevaste 1. klasside õpetajad:

1A – Merle Kihlefeldt

1B – Svetlana Vasilieva

1C – Tatjana Volnuhhina

Põhikooli õpilastel on võimalus tasuta külastada  huviringe:

Kooriring „Allegro-moderato“, ringijuht Jelena Afanasjeva

tantsuring „Pääsuke“, ringijuht Olga Korkus,

tantsuring Antonina Lattu juhendamisel,

teatristuudio „Edelveiss“ ringijuht Tatjana Laada,

huviringid, mis on suunatud eesti keele ja vene keele arengule, ning teised aineringid.

 

Kool pakub õpilastele kolmekordset toitlustamist,  kasutab  täiendavaid toetusi projektidest „Koolipiim“, „Koolipuuvili“, ning pakub pikapäevarühma kuni kella 14.00 ja pikendatud rühma kuni kella 16.00

You may also like...