Jõhvi Vene Gümnaasiumi sai “Keelekümblusasutus 2014″ üritusel tänukirja

kk_programm_logo

Sügisvaheajal  toimus Tallinnas traditsiooniline keelekümblusprogrammi aastakonverents. Üritust toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove. Konverentsil autasustati paremaid haridusasutusi, kes rakendavad keelekümblusprogrammi. Jõhvi Vene Gümnaasium sai “Keelekümblusasutus 2014” üritusel tänukirja ja rahalise toetuse.

Gümnaasium avas esimesed keelekümblusklassid 2002.aastal ning liitus keelekümblusprogrammiga 2005. aastal. Olles töötanud 12 aastat selle programmi järgi, on kool saanud suure kogemuse ja leidnud endale uusi sõpru ja partnereid.

Mida tähendab keelekümblus? Juba esimesest klassist alates õpib laps kõiki aineid eesti keeles ning suhtleb klassiõpetajaga ainult eesti keeles. On see raske? Jah, aga see protsess on väga huvitav, kaasakiskuv ja mõnikord ka lõbus. Head tulemused saavutatakse juba neljanda klassi lõpuks, mil õpilased  suhtlevad vabalt nii eesti kui  vene keeles ning õpitulemused on sageli isegi kõrgemad kui tavaklassi õpilastel. Emakeele õppimist alustatakse alates teisest klassist.

Koolis on 1. klassist kuni 9. klassini igas paralleelis üks keelekümblusklass.   Põhikooli lõpuks saavad õpilased kokku 60% kogu ainete arvust eesti keeles, mis annab võimaluse kirjutada lõputunnistusele “õppekeeleks on eesti keel”. Keelekümblusprogramm on aktsepteeritud riikliku õppekava osana ning selle tegevust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Jõhvi Vallavalitsus.

Keelekümblusprogrammi õpilastel on  suurepärane võimalus osaleda erinevatel üritustel, ekskursioonidel ja projektides, mis tutvustavad eesti kultuuri ja ajalugu. Keelekümblusklassi lõpetanud  lapsed on head suhtlejad, nad on erudeeritumad ja enesekindlamad ning nende konkurentsivõimelisust on tõestanud väga head riigieksamite tulemused.

“ Konkursil osalemine ja auhinna saamine kinnitab veel kord, et Jõhvi Vene Gümnaasiumis töötavad loovad, lastele pühendunud pedagoogid. Siirad tänusõnad nendele!” kommenteeris auhinna saamist kooli direktor Irina Šulgina.

Järgmisel õppeaastal  avab kool traditsiooniliselt uue keelekümblusklassi ning kogenud pedagoog Merle Kihlefeldt valmistab juba oma tulevasi õpilasi selleks ette eelkoolis.

Kohtumiseni Jõhvi Vene Gümnaasiumis!

Tatjana Gromova, õppealajuhataja

You may also like...