Hüppepäev

12. oktoobril sai meie kool eTwinningu kvaliteedimärgi projekti “Hüppepäev” eest.

Projektis osales kaheksa kooli Eestist, Türgist ja Hispaaniast: 15 õpetajat ja 184 õpilast vanuses 4-13 aastat. Paljudel üritustel, näiteks tervisepäevadel ja hüppepäeval, osalesid paljud koolid täies mahus, kutsudes ka teisi haridusasutusi. Kokku üle tuhande osaleja.

Projekti peamised teemad:
• Noorema põlvkonna kasvav huvi kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside vastu;
• Tervise säilitamiseks vajalike teadmiste omandamine;
• Sporditegevuste, eelkõige hüppe spordialade jms edendamine.

Projekti raames viidi läbi järgmised tegevused:
• Projekti logo loomine;
• Interneti-ohutuse õppetunnid;
• uuring “Teie füüsiline aktiivsus”;
• tervislike eluviiside, kehalise aktiivsuse ja tervisliku toitumise edendamine ja harimine;
• õppetunnid ja viktoriinid “Hüppajate päeval”; meistriklassid hüpetel, soojendusvõimlemised, tervisepäevad;
• Hüppevõistlused; “Hüppajate päeva” võistlused;
• projekti kohta e-raamatu loomine;
• teave, aruandluskoosolekud jne.

Meie projekt on väga aktuaalne, eriti praeguses olukorras: kaugõppe ajal mõjutab lapsi eriti palju liikumise puudumine, nad veedavad palju aega kodus staatilises asendis arvuti taga, jäädes lõksu veelgi hirmsama “viiruse” – laiskuse – kätte. Lisaks sellele avaldavad mõju suhtlemise puudumine ja mõnikord ka vale elustiil: toitumine, igapäevane rutiin jne.

Seetõttu on meie projekt äratanud õpilaste huvi, eriti kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse tundides. Paranes arusaam tervislike eluviiside ja kehalise aktiivsuse vajalikkusest ja tähtsusest, suurenes huvi hüppespordi ja selle ajaloo vastu, samuti töötati erinevate Web 2.0 vahendite abil ingliskeelsete materjalidega.

Projekti hariduslikud eesmärgid: rahvusvaheliste partnerluste loomine ja arendamine kaugõppe ja pandeemia keskkonnas, teadmiste jagamine, intellektuaalse potentsiaali suurendamine ning õppemeetodite arendamine ja täiustamine.

Õnnitleme kõiki projektis osalejaid meie töö tunnustamise puhul!

Galina Safronova
Jõhvi Vene Põhikooli projektijuht

You may also like...