Kes on tõeline sõber?

  • 3

30.05.2014 külastasid JVG 2.b klassi õpilased koos oma eesti keele õpetajaga lasteaeda Sipsik. Koolilapsed tegid Tiia Toometi muinasjutu järgi lavastuse „Rebasepoju ja teised“.
Õpetlik muinasjutt jutustab sellest, et pahad ja alandavad sõnad, mis on kunagi kellelegi öeldud, võivad valusalt haiget teha ning nendega, kes suhtub teistesse ebaviisakalt, ei taha keegi lõpuks mängida.
Aulasse kogunesid lapsed eesti – ja keelekümblusrühmadest. Alguses arutlesid koolieelikud selle üle, mis on sõprus ning keda võib oma sõbraks pidada. Seejärel vaatasid kõik hea meelega lühikest filmi sõprusest ning lõpuks näitasid õpilased oma lavastust. Kõik jälgisid suure huviga rebasepoja seiklusi. Väikesed näidendi vaatajad said lõppkokkuvõttes aru, kui tähtis on ümbritsevate inimeste juures midagi head märkida.
Samuti püüdsid pisikesed põngerjad kõrvalistujatele öelda, mis neile teiste juures kõige rohkem meeldib ning kõikidel oli väga hea meel kuulda enda kohta positiivseid ning häid sõnu.
Lavastus lõppes särtsaka tantsuga. Tantsisid kõik: koolilapsed, lasteaia lapsed ja kasvatajad.
2.b klassi õpilastel oli väga hea meel kuulda tänusõnu kasvatajatelt ja lasteaia lastelt. Kooli naasid kõik suurepärases tujus.
On soovi, et sellised kohtumised toimuksid tihedamini, sest õpilased tahavad jagada tundides saadud teadmisi ja kogemusi, aga koolielikud teada saada lihtsaid elutarkusi.

You may also like...