Kodanikupäeva moto „Eestimaa – mu kodumaa“

26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis kodanikupäeva. See sai alguse 1998. aastal kodanikupäeva aumärkidega tunnustamise traditsioonist.

Meie koolis tähistasid kodanikupäeva 1c ja 9c klassi õpilased koos. Teemaks oli meie kaunis Eestimaa ja selle tundma õppimine. Esimese tunni ajal kogunesid 1c ja 9c klasside õpilased ühisesse ruumi, kus erinevate värvide järgi jaguneti rühmadeks – moodustati 11 rühma. Rühma moodustasid 2 noorema ja 2 vanema klassi õpilast.

 Alguses vaadati  pilte ja videot Eesti ilusamatest kohtadest, seejärel Ida-Virumaa konkurssi ”Linna vaated” võitjate fotosid. 9a ja 9c klassi õpilased olid juba eelnevalt valmistastanud Eesti kaardi ning märkinud sellele suuremad linnad. 1. klassi õpilased vanemate õpilaste abiga näitasid kaardil paiku, kus nad olid käinud. 9. klassi õpilased pidid aitama nooremaid ja juhendama neid 15 maakonna leidmisel, piltide väljalõikamisel, Eesti ilusamate kohtade leidmisel (neid oli 30), Eesti mustri värvimisel ja eesti keele lihtsamate sõnade või väljendite õpetamisel, nt anna palun, võta palun, aitäh, käärid, lähme koos, teeme koos jne.

Tunni lõpus tantsiti paarides tantsu ”Kahekesi kõnnime”, tuletati meelde huvitavamaid tegevusi ja söödi komme.

Noorematele õpilastele meeldis eriti tants, sest seda tantsiti koos vanemate õpilastega. Suurt huvi pakkusid fotod Eestimaa erinevatest kohtadest, mille kaudu saadi teada, kui palju huvitavat ja mitmekesist on sellel pindalalt väikesel maal.

Selle ürituse kaudu õpiti mõistma praktikas kodanikualgatuse olemust, püüti olla eeskujuks koolipere noorematele liikmetele neid aidates, julgustades ja juhendades.

Üritust juhtisid Tatjana Volnuhhina ja Riina Trankmann

You may also like...