Koostööpartnerid

Jõhvi Vene Põhikooli koostööpartnerid:

1. Haridus- ja Teadusministeerium

2. Sotsiaalministeerium

3. Kaitseministeerium

4. Jõhvi Vallavalitsus

5. Politsei- ja Piirivalveamet – ennetusprojektid

6. Päästeamet – ennetusprojektid

7. Keskkonnaamet – keskkonnahariduse projektid

8. Avatud Meele Instituut – õpetajate koolitusprogrammid

9. Tallinna Ülikool – õpetajte koolitusprogrammid

10. Tartu Ülikool – õpetajate koolitusprogrammid

11. Tartu Ülikooli Narva Kolledž – õpetajate koolitusprogrammid

12. ETERNA Koolituskeskus OÜ – haridusprogrammid

13. Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ – haridusprogrammid

14. Euroopa Noored – noorte kodanikuharidusprogramm

15. Archimedes SA

16. Comenius – üldhariduse programmid

17. Nõustamiskeskus Corrigo OÜ

18. Eesti Töötukassa Ida-Virumaa büroo – majandus- ja karjääriõpetus

19. Ida Tööinspektsioon – karjääriõpetus

20. Ettevõtlik kool – haridusprogrammid

21. Kaitseliidu Viru Malev – riigikaitseõpetus, veteranipäev

22. Junior Achievement Eesti – majandusõpetus, ettevõtlusõpetus, karjääriõpetus

23. Innove SA – Avastustee projekt, karjääriõpetus

24. Hariduse Infotehnoloogia SA – IT-hariduse projektid

25. Eesti Pank – majandusõpetus, õppekäigud

26. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – ettevõtluspäev, meistriklassid

27. Swedbank – majandustunnid, õppekäigud

28. SEB pank – Rahapäev 9. klassidele

29. Eesti Kaevandused AS – Töövarjupäev, majandus- ja ettevõtlustunnid

30. VitaTiim – Ida-Virumaa Rajaleidja karjäärikeskus

31. Vaata Maailma SA – projekt „Nutilabor“

32. Estonian Business School – külalisõpetajad, õppekäigud

33. Eesti Olümpiaakadeemia – projekt „Kooliolümpiamängud“

34. Rahvusvaheline Kergejõustikuliit – programm „Laste kergejõustik“

35. Eesti Spordiselts „Kalev“ – tervisekäimise sari „Käime koos“

36. Jõhvi Kontserdimaja

37. Eesti Kontsert

38. Kinoteater „Amadeus“

39. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

40. Goltsman Ballett

41. Kohtla-Järve Kultuurimaja

42. Kohtla-Järve Seltsimaja

43. Loomingukeskus Šanšš – KVN mängud

44. Kirjastus Koolibri

45. Kirjastus Avita

46. Kirjastus Argo

47. Kirjastus Studium

48. Jõhvi Põhikool

49. Jõhvi Gümnaasium