Партнёры

Jõhvi Vene Põhikooli koostööpartnerid:

1. Haridus- ja Teadusministeerium
2. Sotsiaalministeerium
3. Kaitseministeerium
4. Jõhvi Vallavalitsus
5. Politsei- ja Piirivalveamet — ennetusprojektid
6. Päästeamet – ennetusprojektid
7. Keskkonnaamet – keskkonnahariduse projektid
8. Avatud Meele Instituut – õpetajate koolitusprogrammid
9. Tallinna Ülikool – õpetajte koolitusprogrammid
10. Tartu Ülikool – õpetajate koolitusprogrammid
11. Tartu Ülikooli Narva Kolledž – õpetajate koolitusprogrammid
12. ETERNA Koolituskeskus OÜ – haridusprogrammid
13. Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ – haridusprogrammid
14. Euroopa Noored – noorte kodanikuharidusprogramm
15. Archimedes SA
16. Comenius — üldhariduse programmid
17. Nõustamiskeskus Corrigo OÜ
18. Eesti Töötukassa Ida-Virumaa büroo – majandus- ja karjääriõpetus
19. Ida Tööinspektsioon – karjääriõpetus
20. Ettevõtlik kool — haridusprogrammid
21. Kaitseliidu Viru Malev – riigikaitseõpetus, veteranipäev
22. Junior Achievement Eesti – majandusõpetus, ettevõtlusõpetus, karjääriõpetus
23. Innove SA – Avastustee projekt, karjääriõpetus
24. Hariduse Infotehnoloogia SA – IT-hariduse projektid
25. Eesti Pank – majandusõpetus, õppekäigud
26. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – ettevõtluspäev, meistriklassid
27. Swedbank — majandustunnid, õppekäigud
28. SEB pank — Rahapäev 9. klassidele
29. Eesti Kaevandused AS – Töövarjupäev, majandus- ja ettevõtlustunnid
30. VitaTiim – Ida-Virumaa Rajaleidja karjäärikeskus
31. Vaata Maailma SA – projekt „Nutilabor“
32. Estonian Business School – külalisõpetajad, õppekäigud
33. Eesti Olümpiaakadeemia – projekt „Kooliolümpiamängud“
34. Rahvusvaheline Kergejõustikuliit – programm „Laste kergejõustik“
35. Eesti Spordiselts „Kalev“ — tervisekäimise sari „Käime koos“
36. Jõhvi Kontserdimaja
37. Eesti Kontsert
38. Kinoteater „Amadeus“
39. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
40. Goltsman Ballett
41. Kohtla-Järve Kultuurimaja
42. Kohtla-Järve Seltsimaja
43. Loomingukeskus Šanšš – KVN mängud
44. Kirjastus Koolibri
45. Kirjastus Avita
46. Kirjastus Argo
47. Kirjastus Studium
48. Jõhvi Põhikool
49. Jõhvi Gümnaasium
50. Mäetaguse Põhikool
51. Sillamäe Vanalinna Kool
52. Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
53. Kohtla-Järve Maleva Põhikool