LAK-õppe KUU Stockholmis

26.aprillil külastasid 6.ja 9.klassi õpilased Stockholmi Eesti Kooli ning tantsu- ja moestuudiot Stockholmis. Aprillikuu oli LAK-õppe kuu kõigile keelekümbluskoolidele Eestis ning see reis Stockholmi toimus Jõhvi Vene Põhikooli LAK-õppe kuu ürituste raames.
Miks just Stockholmi, küsite teie. Sellepärast, et sinna kutsus meie õpilasi Marika Hanson, kes on tantsukooli juhataja. Meie aga kutsusime Marika külastada sügisel enda kooli, projekti „Tagasi kooli“ raames, lubades tulla Ida-Virumaale ja läbi viia 2 tantsutundi. Meie keelekümblusklassid meeldisid talle nii väga, et ta kutsus meid enda juurde ja korraldas ka kohtumise Stockholmi Eesti Kooli direktoriga. Selle vahva õppeekskursiooni sihtkeelteks olid lisaks harjumuspärasele vene keelele ka eesti, inglise ja rootsi keel.
Eesti kool asub keset Stockholmi vanalinna. Seal ootas meid Jaan Seim, kes on selle kooli direktor 1992. aastast. Ta jutustas endast ja tutvustas meile kooli. Stockholmi Eesti Kool on põhikool, kus tegutsevad eelkooliklass (6-aastased lapsed) ja 1.- 9. klass. Igas klassis on 17-24 õpilast. Koolis toimub õppetöö rootsi õppeplaani alusel. Eesti keele tund on ainult kolm korda nädalas. “Õppetegevus on tihedalt seotud Eesti, selle keele ja kultuuriga” – rõhutas Jaan Seim. Arutledes leidsime üheskoos, et ka nende kool valmistub suviseks laulupeoks Eestis. On suur tõenäosus, et mõned meie kooli õpilased kohtuvad Tallinnas veelkord Jaan Seimiga. Oli huvitav kuulda, kuidas igal pool räägiti mitte eesti, vaid rootsi keeles.
Enne tantsukooli külastamist jõudsime näha ka Kuninglikku relvakambrit ja külastasime Kungsträdgården´i parki. Stockholmis oli juba kirsside õitsemisaeg.
Marikas Dans & Modestudios korraldas Marika õpilastele tantsutunni inglise keeles. Lastele oli see heaks inglise keele praktikaks ning samas tore võimalus tundma õppida tänapäevast tantsustiili.
Ootame Marikat uuel õppeaastal uue tantsutunniga meile külla.

Natalija Lobosok
loodusainete õpetaja
Jõhvi VP

You may also like...