Metsa õppima!

6.c klassis toimus põnev õuesõppe tund KIK projekti raames. Õpilased tutvusid kolme Kurtna järvega (Kuradijärv, Martiska ja Ahnejärv).
Nad said tead, et joogiveevarud on ohus ning tuleb neisse säästlikult suhtuda, neile seletati, kuidas seda teha.
Õpilased said oma silmaga näha, mis on oosid ja mõhnad.
Igale lapsele tuleb õpetada hoolitsevat suhtumist loodusesse.
See oli põnev ja tunnetuslik tund väljaspool kooli.

You may also like...