“Mina ja keskkond“

  • 1401178414314
  • 1401178434478
  • 1401178447621
  • 1401179194414
  • 1401179234365
  • 1401181702416
  • Picture 006
  • Picture 007
  • Picture 008
  • Picture 009

“Mina ja keskkond“

Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituut ja Ökoloogia Instituut korraldas esseede kirjutamise teemal “Mina ja keskkond“.
Essee eesmärgiks oli paremini mõista kooliõpilaste arusaamu keskkonnast ja selle kaitsmisest.
27. mail osalejad said preemiareisi Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituuti.
Essee kirjutamisest võtsid osa 10.a, 10b, 11.b klassi õpilased. Juhendajateks olid Nataliya Lobosok ja Antonina Lattu.

You may also like...