Õpime väljaspool kooli

Õpime väljaspool kooli

21. novembril käisime KIK projekti raames Kohtla-Nõmmel, kus toimus tund teemal : Põlevkivi kaev ja töökeskkond. Õpetajaks oli Alutaguse  matkaklubi  giid pr Ingrid Kuligina.

Ta jaotas meid gruppideks ja andis igale rühmale töölehe. Alguses pidime oletama, milline töökeskkond on tervist kõige kahjustavam / allmaakaevandus, karjäär või kabinet; miks/ ning sõnastama hüpoteesi. Siin olime üksmeelsed – muidugi allmaa kaevandus, „ kuna seal on madal tempetatuur, suur niiskus, kõva müra, vähe valgust ja värsket õhku – kõik see mõjutab halvasti meie tervist : kahjustab kuulmist, silmanägemist, nõrgendab immuunsüsteemi“.

Teiseks ülesandeks oli leida internetist temperatuuri, niiskuse, CO2, müra ja valguse normnäitajad. Siin olid kasuks meie nutitelefonid. Seejärel mõõtsime kõiki neid parametreid kabinetis, õues ja kaevanduses, võrdlesime neid normnäitajatega ja tegime järelduse. Selgus, et meie hüpotees oli õige – kaevanduses  on   tervisele kõige  halvemad töötingimused : kõikide parameetrite näitajad olid normnäitajatest kehvemad / välja arvatud temperatuur – sel päeval oli väljas külmem kui maa all /.

Lõpuks arutasime, milliseid tervisehäireid kutsuvad esile madal temperatuur, suur niiskus, tugev müra, ebapiisav valgus ja CO2  liigsus õhus.

See tund oli huvitav ja kasulik. Me tutvusime erinevate mõõduriistadega, proovisime nende abil ise mõõta ülalnimetatud parameetreid ja saime teada CO2, müra ning valguse mõõduühikud.

Aitäh KIK projekti koordinaatorile õpetaja Natalja Lobossokile ja Alutaguse matkaklubi giidile Ingrid Kuliginale.

9.A klassi õpilaste nimel

Jelizaveta Pechurichko

Kristi Kants

Fotod: Viktoria Mihhailova

You may also like...