Õuesõpe

  • 3
  • 4
  • 5

3.märtsil toimus 3.a klassil õuesõppe tund teemal „Kompass“. Kordasime ilmakaari, tutvusime erinevate kompassidega, mida õpilased olid kodunt kaasa võtnud, meenutasime, kuidas kompassiga töötada. Õpilased määrasid kompassi abil kooli juures olevate objektide asukohta ning kandsid oma vaatlustulemused töölehele. Lisaülesandena määrati tuulesuunda. Õpilased töötasid paaris. Pärast tegime klassis kokkuvõtteid.

3.a klass ja õpetaja Merle

You may also like...