Põnev maastikumäng Jõhvi linnas ja Jõhvi linnast.

Aprill on keelekümbluskuu. Jõhvi Vene Põhikooli kümblusklasside 6.-9. klasside õpilased tähistasid seda maastikumänguga teemal „Jõhvi läbi aegade“.  Selle aasta olulisemaks sündmuseks on kodulinna Jõhvi 80. aastapäev. Seda  tähtpäeva sai siduda lõimitud aine ja keeleõppega  (LAK-õpe).

 

Esialgu tutvusid õpilased tundides Jõhvi ajalooga ja said selgeks sõnavara, mõisted, tutvusid tuntud isikutega nagu Kaljo Kiisk, kindralmajor Aleksander Tõnisson, Adam Johann von Krusenśtern; said teada, kus asus Jõhvi mõis, postijaam ja mälestuskivi küüditanutele;  otsisid huvitavaid fakte Mihkli kirikust, Issanda Ristimise kirikust ja Jõhvi vallavalitsuse hoonest.

Teise etapina mindi avastama saadud teadmiste baasil Jõhvi linna. Maastikumäng kestis 2 tundi ja õpilased pidid gruppides liikudes leidma tunnis õpitud koha või mälestusmärgi, millest nad said teoreetilisi teadmisi. Leides koha üles, oli vaja lahendada ka ülesanne, mis aitaks saadud teadmisi  talletada.

Eriti raskeks läks ülesanne mälestuskiviga küüditanutele, sest seda tavaline liikleja ei pane tähele. Valge hobune keskväljaku kõrval paistab küll hästi silma, kuid seda ei osata seostada sellega, et seal oli postijaam, kuigi see on ka tänapäeval tiheda liiklusega koht.

Promenaad on küll alles ehitatud, kuid  jõhvikate olemasolu ei osata seostada Jõhvi nimega. Mõisa pargis sai otsida erinevaid puid ja panna ennast proovile erinevate puude tundmises nii eesti kui ka vene keeles.

Õpilased olid eriti rahul sellega, et ilusa ilmaga sai teha õues õpet, liikuda ühest kohast teise ja esitada üksteisele küsimusi, otsides neile vastuseid. Vahel tuli selleks küsitleda ka võõraid inimesi või siis kasutada mobiili internetti.

Teadmised ajaloost, loodus-, inimese-, suhtlemisõpetusest, eesti keelest — kõik see oli omandatud põneval ja elulähedasel viisil. Ja mis kõige tähtsam: oli lõbus, huvitav ja jäi pikemaks ajaks meelde, sest parem on üks kord näha kui 100 korda kuulda.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Riina Trankmann

 

You may also like...