Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas”

kik

 

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2020/2021 õa.

Eesmärk:
Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

On läbitud järgmised õppeprogrammid:
1.-3.klassidel programm “Maastikumäng Iisaku looduskeskuses”. Programmi käigus õpilased õpisid märkama ümbritsevat, avastada ja teada saada midagi uut; arendasid mõtlemist (otsuste ja valikute tegemist), arendasid orienteerumisoskust ja loovust; arendasid meeskonnatööd.
4.-6.klassidel programm ” Pankranniku veed”. Programmi raames õpiti tundma 3-4 erinevat tüüpi veekogu: juga, joastik, jõgi, allikas. Selleks teostati iga loetletud veekogu ääres vaatlusi. Vaatluste käigus uuriti seoseid veekogude ja maastiku vahel, mis on antud veekogule kõige iseloomulikum, mille poolest nad erinevad, kas loetletud veekogudel on midagi ühist.
7.-8.klassidel programm “Aidu karjääris”. Programmi käigus anti ülevaade Aidu kanalite vetest, puistangutest, rekultiveerimise viisidest, rekultiveeritud metsadest, looduse taastumise protsessidest, loomastikust ja linnustikust.
9.klassidel programm “Võõrliigid”. Õppeprogramm tutvustas võõrliikide temaatikat ja tegi selgeks omamaise ja võõrliigi mõiste. Programm avardas õpilaste silmaringi, arendas taju ja oskust märgata meie looduses võõrliike ning nendega kaasnevaid probleeme. Õpilased said rühmatööde, arutelude ja näidistega tutvumisel ülevaate tuntumatest ja probleemsematest võõrliikidest, said teada nende mõju kodumaisele elustikule ning omandasid teadmisi probleemsemate võõrliikide tõrjest.

Fotod

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2019/2020 õa

Eesmärk:

Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

On läbitud järgmised õppeprogrammid: 1.-4.klassidel “Ulukite hoole ja seire”, mis annab ülevaate Eesti ulukitest ja nende olukorrast; 5.-6.klassidel “Loodust avastama”, mis võimaldab käsitleda loodustemaatikat vastavalt laste vanusele ja teadmistele. Õppeprogramm õhutab lapsi ise loodust avastama. Vanema astme 7.-9.klasside õpilastele on valitud õppeprogramm “Õppekäik kriivadel”, mis käsitleb erinevaid pinnavorme.

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2016/2017 õa

Artiklid ja fotod

1b Jõhvi park (sügis) – https://1bklassjvp.blogspot.com.ee/2016/09/2009.html , fotod https://cloud.mail.ru/public/L4Aw/mj9Jf6kGW

1b Iisaku (kevad) – https://1bklassjvp.blogspot.com.ee/2017/02/1302.html, fotod https://cloud.mail.ru/public/x1wN/pPHacHvhd

2b Kõnnu (talv) – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2016/12/blog-post_13.html#more

2b Toila park (kevad) – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2017/04/blog-post_13.html#more

2c Toila park  (kevad) – http://2cjvp.blogspot.com.ee/2017/04/kik.html

2c Kõnnu (talv) – http://2cjvp.blogspot.com.ee/2016/12/kik.html

3a Sillamäe (sügis) – http://jvp.edu.ee/3-a-sillamae-sadamas/

4a ja 4d Avinurme (sügis) – http://jvp.edu.ee/4-a-ja-4-d-klassi-oppereis-avinurmesse-kik-projekti-raames/

5a Rabamatk (sügis) – http://jvp.edu.ee/loodusopetuse-tund-turbarabas-ja-kurtna-jarvede-aares/

5a Mets (kevad) – http://jvp.edu.ee/oppereis-poruni-urgmetsa/

9a Kohtla-Nõmme (sügis) – http://jvp.edu.ee/opime-valjaspool-kooli-2/

9a Aseri (kevad) – http://jvp.edu.ee/oppekaik-aseri/

Teised fotod

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2015-2016

Projekti eesmärk:

Tõsta Jõhvi Vene Põhikooli ca 560 alg- ja põhikooli õpilase keskkonnateadlikkust läbi loodusõpe vahetus keskkonnas: keskkonnahariduskeskustes ja looduses. Kinnistada 560 õpilase klassitunnis saadud teoreetilisi teadmisi praktiliste tegevustega vahetuskeskkonnas.

Projekti tegevus:

Jõhvi Vene Põhikooli kõik 28 klassi osalevad sügisel ühes ja kevadel teises keskkonnahariduslikus õppeprogrammis. Väljasõidud keskkonnaharidusprogrammidele toimuvad klasside kaupa. Väga oluline on, et õpilased saaksid vähemalt 2 korda õppeaasta jooksul vahetusse looduskeskkonda. See aitab kaasa ära hoida laste võõrandumist loodusest ja kinnistada praktiliste tegevuste ning kogemustega nende teoreetilisi teadmisi.

Projekti juht: Nataliya Lobosok

Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehekülg https://www.kik.ee/et

1B – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2016/05/blog-post_69.html

1B – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2015/11/blog-post_19.html

1C – http://1cjvp.blogspot.com.ee/2016/05/blog-post_17.html

1C – http://1cjvp.blogspot.com.ee/2015/11/blog-post_19.html

2А – http://jvp.edu.ee/2-a-klassi-oppereis-iisaku-looduskeskusesse/

2C – http://jvp.edu.ee/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80/?lang=ru

3А, D – http://jvp.edu.ee/18-septembril-kaisid-3-a-ja-3-d-klassi-opilased-oppereisil-iisakus/

5B – http://odnoklassniki2011.blogspot.com.ee/2015/09/23092015.html

5В – http://odnoklassniki2011.blogspot.com.ee/2016/06/selisoo-24-2016.html

5С – http://jvp5cklass.blogspot.com.ee/2015/09/kik.html

5C – http://jvp5cklass.blogspot.com.ee/2016/05/selisoo-matkarada.html

8ABC – http://jvp.edu.ee/oppepaeva-avinurme-elulaadikeskuses/

8A – http://jvp.edu.ee/elamusrikas-paev-kohtla-nommel/

You may also like...