Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas”

kik

 

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2019/2020 õa

Eesmärk:

Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

On läbitud järgmised õppeprogrammid: 1.-4.klassidel “Ulukite hoole ja seire”, mis annab ülevaate Eesti ulukitest ja nende olukorrast; 5.-6.klassidel “Loodust avastama”, mis võimaldab käsitleda loodustemaatikat vastavalt laste vanusele ja teadmistele. Õppeprogramm õhutab lapsi ise loodust avastama. Vanema astme 7.-9.klasside õpilastele on valitud õppeprogramm “Õppekäik kriivadel”, mis käsitleb erinevaid pinnavorme.

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2016/2017 õa

Artiklid ja fotod

1b Jõhvi park (sügis) – https://1bklassjvp.blogspot.com.ee/2016/09/2009.html , fotod https://cloud.mail.ru/public/L4Aw/mj9Jf6kGW

1b Iisaku (kevad) – https://1bklassjvp.blogspot.com.ee/2017/02/1302.html, fotod https://cloud.mail.ru/public/x1wN/pPHacHvhd

2b Kõnnu (talv) – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2016/12/blog-post_13.html#more

2b Toila park (kevad) – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2017/04/blog-post_13.html#more

2c Toila park  (kevad) – http://2cjvp.blogspot.com.ee/2017/04/kik.html

2c Kõnnu (talv) – http://2cjvp.blogspot.com.ee/2016/12/kik.html

3a Sillamäe (sügis) – http://jvp.edu.ee/3-a-sillamae-sadamas/

4a ja 4d Avinurme (sügis) – http://jvp.edu.ee/4-a-ja-4-d-klassi-oppereis-avinurmesse-kik-projekti-raames/

5a Rabamatk (sügis) – http://jvp.edu.ee/loodusopetuse-tund-turbarabas-ja-kurtna-jarvede-aares/

5a Mets (kevad) – http://jvp.edu.ee/oppereis-poruni-urgmetsa/

9a Kohtla-Nõmme (sügis) – http://jvp.edu.ee/opime-valjaspool-kooli-2/

9a Aseri (kevad) – http://jvp.edu.ee/oppekaik-aseri/

Teised fotod

Projekt „Loodusõpe vahetus keskkonnas” 2015-2016

Projekti eesmärk:

Tõsta Jõhvi Vene Põhikooli ca 560 alg- ja põhikooli õpilase keskkonnateadlikkust läbi loodusõpe vahetus keskkonnas: keskkonnahariduskeskustes ja looduses. Kinnistada 560 õpilase klassitunnis saadud teoreetilisi teadmisi praktiliste tegevustega vahetuskeskkonnas.

Projekti tegevus:

Jõhvi Vene Põhikooli kõik 28 klassi osalevad sügisel ühes ja kevadel teises keskkonnahariduslikus õppeprogrammis. Väljasõidud keskkonnaharidusprogrammidele toimuvad klasside kaupa. Väga oluline on, et õpilased saaksid vähemalt 2 korda õppeaasta jooksul vahetusse looduskeskkonda. See aitab kaasa ära hoida laste võõrandumist loodusest ja kinnistada praktiliste tegevuste ning kogemustega nende teoreetilisi teadmisi.

Projekti juht: Nataliya Lobosok

Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehekülg https://www.kik.ee/et

1B – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2016/05/blog-post_69.html

1B – http://1b-jvp.blogspot.com.ee/2015/11/blog-post_19.html

1C – http://1cjvp.blogspot.com.ee/2016/05/blog-post_17.html

1C – http://1cjvp.blogspot.com.ee/2015/11/blog-post_19.html

2А – http://jvp.edu.ee/2-a-klassi-oppereis-iisaku-looduskeskusesse/

2C – http://jvp.edu.ee/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80/?lang=ru

3А, D – http://jvp.edu.ee/18-septembril-kaisid-3-a-ja-3-d-klassi-opilased-oppereisil-iisakus/

5B – http://odnoklassniki2011.blogspot.com.ee/2015/09/23092015.html

5В – http://odnoklassniki2011.blogspot.com.ee/2016/06/selisoo-24-2016.html

5С – http://jvp5cklass.blogspot.com.ee/2015/09/kik.html

5C – http://jvp5cklass.blogspot.com.ee/2016/05/selisoo-matkarada.html

8ABC – http://jvp.edu.ee/oppepaeva-avinurme-elulaadikeskuses/

8A – http://jvp.edu.ee/elamusrikas-paev-kohtla-nommel/

You may also like...