Projekt „Üks päev ettevõtjana“ Jõhvi Vene Põhikoolis

Pupil on books
Portrait of cute girl sitting on pile of books and looking at camera

Извините, только на эстонском.