Projektid

KODANIKUNÄDAL

 

26. novembril toimusid keskkonnakaitsealased loengud teemal „Jäätmetekke vähendamine ja ennetamine“ 12.b, 5.a, 10.b, 11.b klassides. Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna poolt viis õpet läbi keskkonnahariduse spetsialist Anne-Ly Ferśel. Viimastel aastakümnetel on suurenenud prügi tootmine, et pääseda reostusest on hakatud teadvustama, mis tagajärgedeni võib see viia ja kuidas käesolevat olukorda lahendada. Õpilased said teada kuidas saab prügi sorteerida nii, et sellest saaks kasu ühiskond. Osa prügi läheb taaskasutusse: toodetakse uusi materjale, mis on ühiskonnas kasulikud. Klaasi taaskasutamine on võimalik ja sellega hoitakse kokku ka maavarasid nt liiva. Palju huvitavat informatsiooni tuli õpilastele kasuks edaspidiseks eluks. Saadi palju praktilisi näpunäiteid, kuidas peaks sorteerima prügi, et vähendada reostust looduses.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Riina Trankmann

 

PUUETEGA LASTE tugikodu „PÄIKESEKIIR“

 

10.a klassi õpilased külastasid 27.novembril laste päevakeskust, mis asub Jõhvis, endises lasteaias. Juhataja Ursula jutustas ja tutvustas alles hiljuti loodud asutuse tagamaid. Päevakeskus oli tunnustatud selle aasta edukamaks MTÜ. Ruume on põhjalikult remonditud, inimesed on oma vabast ajast tulnud appi remondi tegemisel. Päevakeskuse arendamise «mootoriks» on suuremas osas EMK Jõhvi koguduse pastor Artur Põld.

Õpilased said tuttavaks lastega, mängisid nendega ja õppisid neid tundma.

10.a klassi initsiatiivil korraldati mänguasjade kogumine ja 15. detsembril külastati päevakeskust uuesti. Lastele andi üle koolis korjatud mänguasjad ja maitsvad koogid, mis olid küpsetatud õpilaste poolt. Koos veedetud aeg möödus kiiresti ja lõbusalt. Mängiti mänge, söödi kooki ja joodi morssi ja lõpuks lauldi-tantsiti 5.aastase Nastja juhendamisel.

10.a klass tänab kõiki Jõhvi Vene Gümnaasiumi õpilasi, kes võtsid osa mänguasjade kogumisest.

10.a klass ja õpetaja Riina Trankmann

 

JÕULUMEISTERDAMINE

 

2. detsembril toimus juba traditsiooniks saanud „Jõulumeisterdamine“ koos õpetaja Kaja Tederiga. Osa võtsid 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a kümblusklassid, kes meeldivas jõulueelses meeleolus kuulasid jõululugu ja meisterdasid jõulutähe. 12.b klass avaldas soovi oma kätega teha õpetajatele jõulukaardid ja soovida neile jõulurahu.

 

RAAMATUKOGUS KOOS MARJU LAURISTINIGA

 

1.detsembril 12.b käis Jõhvi raamatukogus kuulamas Marju Lauristini loengut „Eesti kodanik olles Euroopa kodanik“. Saadi palju informatsiooni Euroopa Liidu ja poliitilise elu kohta Marju Lauristini kogemuste ja teadmiste edasiandmise kaudu.

12.b klass ja ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Riina Trankmann

 

PROJEKT HUMANA ESTONIA

18.detsembril

 

Maailmaharidus tegeleb teemadega, mis haaravad tervet inimkonda.

Projektijiht Mari-Helene Kaber tutvustas 10.a klassile probleeme Aafrika riikides, võttes aluseks tervikliku maailma pildi. Keskkond, vesi, loodusvarad, inimeste vaesus, reostus jms teemad said käsitletud pooleteisetunni jooksul. Vaadati filme, joonistati plakateid, esitati küsimusi ja võeti osa vestlusest.

 

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Riina Trankmann

You may also like...