Rahvaluule lektori Terje Puistaja abil koostatud programm sisaldas mänge, tantse, laulumänge


Eesti Rahvapärimuse Kooli kaasabil toimus 4. detsembril  Jõhvi vene gümnaasiumi aulas klassiväline üritus, mille eesmärk oli jõulukombestiku tutvustamine. Rahvakalendri tähtpäeva kombestikuga tutvuma olid palutud keelekümblusklasside õpilased. Osalesid 1A, 2A,3A,4A,7A,8A ja 9A.

Rahvaluule lektori Terje Puistaja abil koostatud programm sisaldas mänge, tantse, laulumänge. 1 kuni 4 klassi lastele meeldis mitmesugustes jõuluteemalistes mängudes osalemine. Vanematele lastele pakkus huvi jõulukombestiku ülevaade ning slaidiprogramm.

 

Korraldaja
Jelena Soolep
JVG eesti keele õpetaja

You may also like...