Selgusid tänavused Eesti parimad eTwinningu projektid

Rahvusvahelise õpetajate koostöövõrgustiku eTwinningu õppeaasta lõpu tähistamisel kuulutas Haridus- ja Noorteamet välja silmapaistvamad eTwinningu projektid. Kolm esikohta läks jagamisele – 1.-3. koha saavutasid Tallinna Lasteaia Pääsusilm, Jõhvi Vene Põhikooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetajad. Auhinnad anti parimatele üle Maarjamäe lossispargis.

Võitjateks tulid Tallinna lasteaia Pääsusilm õpetaja Kristiine-Teele Satsi projektiga “Growing with colours”, Jõhvi Vene Põhikooli õpetaja Galina Safronova projektiga “Youth has the Midas touch!” ning Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetaja Liis Raal-Virks projektiga “A journey into the future”. Kristiine-Teele Satsi ning Galina Safronova osalesid projektivõistlusel esmakordselt. “Olen üllatunud, sest see on minu esimene projekt. Tegin seda laste jaoks, võibolla sellepärast läkski nii hästi,” rõõmustas Kristiine-Teele Satsi. Kõik võiduprojektid aitasid õpilastes arendada ühiseid väärtushinnanguid ja vastutustundlikku käitumist. “Projekti teema oli ka minu enda jaoks uus ja huvitav, arvasin, et olen igapäevaselt vastutustundlik maailmakodanik, projekt näitas mulle ka uusi vaatenurki,” ütles Liis Raal-Virks.

“Meil on hea meel näha, et projektide kvaliteet on aastatega kasvanud. Tänavu oli iseäranis raske võitjaid valida, sest häid töid oli palju,” tõi välja eTwinningu ekspert ning Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja Meeri Sild. “Esimest korda 16 eTwinningu tegutsemisaasta jooksul anti välja kolm 1. kohta, sest esikolmik oli võrdselt tugev ning ei olnud võimalik välja tuua ühte kõige paremat,” selgitas Sild.

Lisaks esikolmikule valisid hindajad välja ka seitse eripreemiat:

  • Parim sõbra projekt “Imagine All the People!”, juhendaja Türi Põhikooli õpetaja Evely Siimsoo.
  • Parim roheprojekt “Little Planet Savers”, juhendaja Tatjana Guzh Lasnamäe Põhikoolist.
  • Parim Erasmus+ ja eTwinningu koostööprojekt “Ausgewähltes virtuelles Europa”, juhendaja Aimi Jõesalu Põlva Gümnaasiumist.
  • Parim lõimingu projekt “Travelling in European countries”, juhendaja Ülle Kreos Kuressaare Vanalinna Koolist.
  • Parim terviseprojekt “Fit for School, Fit for Life” juhendaja Ene Jundas Ridala Lasteaed-Põhikoolist.
  • Parim keskkonnateadlikkuse projekt “S.P.A.C.E”, juhendaja Enna Audova Viljandi Jakobsoni Koolist.
  • Eraldi tõsteti esile projekti, kus käeline tegevus kohtub tehnoloogiaga – “Origami story”, juhendaja Signe Reidla Surju Põhikoolist.

Tänavusele eTwinningu konkursile laekus 45 projekti. Projekte hindasid eTwinningu eksperdid Meeri Sild Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist, Laine Aluoja Türi Põhikoolist, Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumist ning Leila Lehtmets Kose Gümnaasiumist. Hindamisel võeti arvesse nii pedagoogilist uuenduslikkust, lõimingut õppekavaga, aga ka erinevate õppeainete vahel. Samuti hinnati õpetajate ja õpilaste vahelist koostööd, IKT oskuslikku kasutamist ning andmekaitse reeglite järgimist kui ka projekti mõjukust ja tulemust.

eTwinning on üle-euroopaline koolide virtuaalne koostööplatvorm ja võrgustik, kus iga-aastaselt loovad Eesti õpetajad üle 300 erineva koostööprojekti nii teiste riikide koolide ja lasteaedadega aga ka Eesti eri koolide ja lasteaedade vahel. eTwinningu eesmärk ongi virtuaalsel teel kokku tuua eri klassiruumid, et õpilased ja õpetajad saaksid koos õppida ja kogemusi jagada. eTwinningu tegevusi koordineerivad eri riikides kohalikud kasutajatoed. Eestis pakub õpetajatele tuge Haridus- ja Noorteamet.

Lisainfo: www.harno.ee/etwinning

https://harno.ee/uudised/selgusid-tanavused-eesti-parimad-etwinningu-projektid

You may also like...