Spordiviktoriin

sport

 

 

Eesmärk: Eesti ja Ida-Virumaa spordi reklaamimine ja populariseerimine noorte hulgas

Sihtgrupp: üldhariduskoolide, kõrgkoolide, kutsekoolide ja muude haridusasutuste õpilased

 Viktoriini läbiviimise koht ja aeg: internet keskkond, 2015 aasta märts-aprill

Tingimused:

Toimub neli etappi: kaks märtsis ja kaks aprillis (iga kuu alguses ja lõpus). Iga etapp koosneb 10 küsimusest. Küsimused avalikustatakse spordiportaalis www.sekundomer.ee. Etapi läbiviimise päev ja aeg avalikustatakse varem portaalis.

Mõtlemisaeg: 10 minutit. Selle aja jooksul tuleb kirjutada või välja valida õiged vastused ja saata elektroonilisele aadressile: sport@sekundomer.ee. Lubatud hilinemine on 10 sekundit. Vastused, mis on saadetud hiljem, tühistatakse.

Punktide arvestus: iga õige vastus – 10 punkti, mitte päris täpne vastus – 5 – 9 punkti (organisaatorite otsuse alusel) ja vale vastus – miinus 10 punkti. Sel viisil saab ühe etapi eest koguda maksimaalselt 100 punkti.

Registreerimine: viktoriinist osaleda soovijad peavad ennast eelnevalt registreerima 15. veebruariks 2015. a aadressil: sport@sekundomer.ee, Ära tuleb märkida eesnimi, perekonnanimi, vanus, õppeasutus ja elukoht.

Võitja selgitamine: võitjaks osutub see õpilane, kes saavutab kõige rohkem punkte

Autasustamine: auhinna ja diplomiga õnnitletakse neid õpilasi, kes saavutavad 1. kuni 6. koha. Parimate autasustamine toimub 2015. a mais Kohtla-Järve Valges saalis, kus toimub  fotonäituse avamine, mis on pühendatud spordiportaali Sekundomer.ee 10 aastapäevale.

You may also like...