Sünnipäev on möödas, astusime juubeliaastasse

Vabariigi aastapäeva tähistamine on aasta olulisem sündmus ka koolielus. Nii ka meil Jõhvi Vene Põhikoolis.

Sügisel planeerisime tähtpäeva töökavadesse ja jagasime vastutust, aga pidulikuma meeleolu loomine sai alguse jaanuarist.

Olime otsustanud, et sellel aastal on rukkilill kooli kaunistuselement. Kõik õpilased said joonistada rukkililli, et nendega kooli ehtida. Karges talves ja heledates toonides koridoriseinad said säravad sinised lillesilmad.

Sünnipäeva tähistamisele oli kaasatud kogu koolipere, pidulike aktuste eestvedajad olid kümblusklassid.

Sünnipäevasoovid said välja öelda kõik õpilased, sest erinevaid üritusi oli korraldatud väga palju. Nooremad õpilased joonistasid toredaid teemakohaseid pilte, mis jällegi olid kõigile vaadata erinevate korruste koridorides. Vanemad õpilased said oma mõtteid väljendada kirjandites, mis olid südamlikud ja oma riigist hoolivad. Oma teadmisi sai proovida viktoriinides.

22. veebruaril külastasid meie kooli Viru jalaväepataljonist staabiveebel hr Margus Soodla ja noored ajateenijad. Oma ettekandes räägiti veidi ajaloost, tutvustati elu-olu pataljonis ja karjäärivõimalusi. Tagasiside õpilaste poolt oli positiivne.

Järgmine päev oli tõeline pidupäev. Pidulikult riides õpilased ja ärevus õhus, kas kõik ikka sujub planeeritult.  Meie koolipere ei mahu korraga saali, sellepärast olid aktused korraldatud astmeti.

Esimene aktus oli kõige noorematele. Pidulikkust lisas lippude toomine saali. Lavale rivistus koor ja koos lauldi hümni.

Tähtpäevale pühendatud tervituskõnega esines vallavanem hr Eduard East.

Lauldi laule, loeti luuletusi Eestimaast ja kodust, esinesid muusikakooli õpilased. Seejärel esinesid meile Jõhvi Põhikooli tantsijad, kelle uhked rahvariided ja lustakas tants saali kaasa plaksutama pani. Aitäh toreda tantsutervituse eest!

Lõpulaul oli „Virumaa lapsed“, mida kõik koos laulsid. Kõlas toredalt!

Ka vanamate astmete aktustel loeti luuletusi, lauldi ja kuulati muusikapalu. Nendel aktustel tänas direktor pr Irina Šulgina kirjandite kirjutajaid ja olümpiaadidest osavõtjaid.

Aktused lõppesid samuti kooslaulmisega. Seekord lauldi R. Eespere laulu „Ärkamise aeg“, mis oli kingitus meie riigile ja ka meile endile, et saame elada vabas riigis, käia koolis ja luua oma tulevikku.

Toimus ka veel neljas aktus, kus esinejad, veidi väsinud, aga vapralt luuletusi lugesid ja laulsid õpetajatele ning kooli töötajatele. Direktor õnnitles kõiki ja ütles, et vabariigi sünnipäev on meie kõikide pidupäev. Tuletas meelde kooli missiooni ja selle täitmiseks vajadust olla ühtne pere. Eesti Vabariigi 99.aastapäeva jäävad paljudele meenutama tänukaardid, millel kaunis rahvuslik lillemotiiv.

You may also like...