Traditsioonid

IGAL KOOLIL ON OMA NÄGU

2016-09-14_101248

Igal koolil on oma nägu, nii on see ka Jõhvi Vene Põhikoolil. Koolile annavad näo õpilased ja õpetajad. Toredaks traditsiooniks on igal sügisel alustav eelkool. Tulevased õpilased saavad teha tutvust oma õpetajaga ning tutvuda kooliga. Juba üle kümne aasta alustab igal sügisel kooliteed varajane keelekümblusklass.

 

Avastusõpe

Alates 2014. aastast rakendatakse meie koolis avastusõpet. Mis on avastusõpe? Konfutsius on öelnud:

Mida ma kuulen, ma unustan;

mida ma näen , ma mäletan;

aga mida ma teen, sellest ma saan aru.

Avastusõpe – see on uurimuslik õpe millegi teada saamiseks katsete, vaatluste, võrdlemiste, mõõtmiste abil. Õpilasel on huvitav osaleda õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu. On ju tore avastada meeli, millega tajume ümbritsevat, vaadelda ilma, tekitada ise gaase ja soolakristalle, pidada jääsulatamisvõistlusi, teha erinevaid katseid ning osaleda ise liblikate arenguprotsessis. Avastada on veel palju …

 

 

Meie kool pakub erinevaid võimalusi eesti keele õppeks. Lisaks koolis toimuvatele traditsioonilistele üritustele nagu teadmistepäev, tervisepäev, kooli olümpiamängud, Eurovisioon jne, toimuvad meil ka eestikeelsed üritused.

Kodanikupäev

Igal aastal tähistatakse kodanikupäeva. Selle raames on toimunud palju huvitavat, nt. Kaitseliidu ja Viru jalaväepataljoni külastus ning viktoriin Ida-Virumaa kohta. Meie kooli õpilased  osalevad riiklikus kodanikupäeva viktoriinis.

Rahvakalendri tähtpäevad

Au sees on ka rahvakalendri tähtpäevade (mardi- ja kadripäev, jõulud, vastlapäev, lihavõttepühad) tähistamine. Kadripäev on eestlastel vana ja rikkaliku kombestikuga rahvakalendri tähtpäev, mil kadrisandid ringi jooksevad, perest perre käivad, tantsivad, laulavad, mõistatusi küsivad ning sõbralikule pererahvale head karjaõnne soovivad. Õpilased valmistuvad nendeks tähtpäevadeks alati hoolega. Õpitakse kadrilaule, mõistatusi ja tantse. Selga pannakse heledad riided ja hea meelega käiakse klassist klassi. Rahvakalendri tähtpäevi käis keelekümblusklassidele tutvustamas ka Eesti Rahvapärimuse Koolist Terje Puistaja.

Advendiaeg on jõulude ootamise aeg. Meie koolis oli 2015 aasta jõuluootus teistmoodi kui tavaliselt – kogu koolipere oli haaratud päkapikkude joonistamisest, jõulupärgade valmistamisest ning kooli kaunistamisest. 30. novembri hommik algas keelekümblusklassidele advendiküünla süütamisega. Muusikaõpetaja oli kirjutanud ja lavastanud teemakohase näidendi, kõlasid ilusad jõululaulud ning jõulusoovid. Loodame, et sellest pidulikust ja südamlikust üritusest saab meie kooli ilus traditsioon. Advendiaeg kulmineerus igaaastaste jõulupidudega.

Eesti keele teise keelena kooliolümpiaad

Meie koolis on traditsiooniks eesti keel teise keelena kooliolümpiaadi korraldamine. Traditsioon sai alguse 2011. aastal. Tavaliselt toimub see jaanuari lõpus. Olümpiaadist võtavad osa tavaklasside (8.-9.) ja keelekümblusklasside (6.-9.) õpilased, kes võistlevad eraldi rühmades. Olümpiaadi teema on igal aastal erinev ja vastab vabariigi olümpiaadi teemale. Seega on see hea võimalus välja selgitada parimad keelevaldajad ning neid ette valmistada vabariiklikuks olümpiaadiks.

Eesti Vabariigi iseseisvuspäev

24. veebruaril tähistatakse Eesti Vabariigis iseseisvuspäeva. Meie koolis tähistatakse seda piduliku aktusega, kus osalevad kõik õpilased. Aktus algab Eesti Vabariigi hümniga, millele järgneb koolidirektori sõnavõtt. Sellele järgneb kontsert, kus õpilased laulavad, tantsivad ja loevad kodumaale pühendatud luuletusi. Kogu üritus toimub eesti keeles.

Emakeelepäev

Ida-Virumaa kauaaegse emakeeleõpetaja Meinhard Laksi eestvedamisel sai alguse emakeelepäeva tähistamine 14. märtsil. Meie koolis tähistatakse seda päeva 1990. aastatest alates. Sellel päeval toimuvad eesti keelele pühendatud üritused: viktoriinid eesti kirjandusest, õpioskuste ja kõnevõistlused, etlejate konkursid, kirjandusõhtud, kohtumised eesti kirjanike ja luuletajatega. Üritustel osalevad nii alg- kui ka põhikooli õpilased.

Näidendi esitamine

Toredaks traditsiooniks 2. klassis on saanud õppeaasta lõpuks õpitud näidendi esitamine vanematele ning teistele kümblusklassidele. Igas õpilases on „väike näitleja“ peidus.

Projektid

Lisaks koolis toimuvale, osalevad õpilased erinevates projektides, mis toimuvad eesti keeles.

Projektis „Mööda Kalevipoja jälgi“ uurisid õpilased oma kodumaal Kalevipoja legendidega seotud kohti.Projekti  „Tagasivaade minevikku ehk põnevad retked mööda Eestit“ .käigus käisid õpilased Narva kindluses, kus nad said ennast samastada olukordadega, mis olid kauges minevikus, nad said  teha lõkkel toitu ning ööbida kindluse kivipõrandal. Sama projekti käigus said õpilased osa võtta 19.sajandi koolitunnist Palamusel. Ministeeriumi poolt rahastatud ajaloolises projektis korjasid õpilased oma kodukandiga seotud legende ning tutvustasid neid jõulude ajal Jõhvi linnaelanikele Mihkli kiriku muuseumis.

Õppeaastast 2015/2016 liitus meie kool projektiga „Kiusamisvaba kool ja lasteaed“. Projektiga tegelevad algklassiõpilased. Me õpime koos, kuidas olla tolerantne ja salliv.  Iganädalased „Karu-tunnid“on laste poolt väga oodatud.

Jõhvi Vene Põhikooli projektitegevus jätkub….