Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamise ürituste kava

Eesti keele ja keelekümblusklasside õpetajate ainekomisjon

 • Kunstiõpetuse tunnis õpilased  joonistavad rukkililled ning kool saab nendega ehitud.
 • A-joonistab kodumaateemalised joonistused (paneme üles aula kõrvale);
 • 2.-6.-klass luuletavad Eestimaast (kodumaast).
 • 7.-9. klass kirjutavad kirjandi.

 

Esteetika õpetajate ainekomisjon

 • Koolikoori esinemine pidulikul aktusel / J. Afanasjeva, I..Papp
 • Kooli tantsukollektiivi esinemine pidulikul aktusel /O..Korkus
 • Rukkilillede valmistamine tööõpetuse tunnis / M.Pinna  13.-17.02.
 • Intellektuaalmäng „Eesti sümbolid“ / T. Laada 1.-2. klass ja 3. klass 15.-17.02
 • Fotokonkurss „Minu kodupaik“ / T. Laada
 • Mini-konverents „Eesti sportlased olümpiamängudel“ projekti raames „Kooliolümpiamängud“ / V. Predbannikov 19.02
 • Koolitennise turniir 7-8 klasside vahel. / F. Mihhailova

 

Algklasside õpetajate ainekomisjon

 • Osalemine loovtööde  vabariiklikul konkursil „Minu ohutu ja ökoloogiline Eesti 20 aasta pärast“ Meie panus Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamisele. / 2. c T. Volnuhhina
 • Viktoriin „Eesti – Tallinn, Jõhvi“ Joonistus- ja luulekonkurss „ Minu isamaa“ 3. c /  S. Kudrjavtseva
 • Joonistuskonkurss „Eesti – minu kodumaa“ viktoriin-mäng „Eesti – minu kodumaa“. 4. c  J. Kolmõkova
 • Joonistuste näitus, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamisele. 1. korrus. / I. Matišinets
 • Viktoriin -  „Eesti Vabariigi 99. aastapäev“

 

Vene keele, kirjandus ja sotsiaalainete komisjon

 • Kirjandusõiguslik viktoriin 7. b ja 7. c klassile
 • Loovtööde kirjutamine (essee) teemadel:

„Kas  Eestis on hea elada?“

„Eesti – meie ühine kodu“

„Lemmikpaik Eestis“

„Eesti – minu  lootuste maa“

 • Sinkveinide koostamine

 

Inglise keele õpetajate ainekomisjon

 • Temaatiliste plakatite valmistamine Eesti Vabariigi sümboolikaga – 3.-4. klassid, kodused projektid klassiruumide vormistamiseks
 • Inglisekeelne intellektuaalmäng Jeopardy – 5. klassid – tunni ajal, 6. klassid – klassiväline üritus / S. Jastrebova

 

Täppisainete õpetajate ainekomisjon

 • Linnaraamatukogu külastamine. Loeng pühendatud Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamisele / 5. bc klass, T.Ostretsova, I.Rubtsova
 • Tund: “Sümmeetria rahvusmustris” / 6. a  O. Bulajeva
 •  Integreeritud tegevus matemaatikas ja loodusõpetuses 5. a klass. „Eesti linnad“ O. Bulajeva, N. Lobosok
 • Osavõtt  maakondlikust joonistuskonkursist “Joonistused arvutis” – pühendatud Eesti Vabariigi 99. aastapäevale / I.Vesi
 • Osavõtt maakondlikust fotokonkursist, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 99. aastapäevale.

 

Koostas: Olga Bulajeva

You may also like...