Вакансии

Jõhvi Vene Põhikool võtab alates 29. augustist 2022 konkursi korras tööle algkooli keelekümblusklassi õpetaja (1,0).

Nõudmised kandidaadile:
• vastavus haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele,
• eesti keele valdamine emakeelena või C1 tasemel,
• keelekümblusmetoodika tundmine,
• meeskonnatööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Kool pakub:
• sõbralikku ja meeldivat kollektiivi,
• loomevabadust ja avatust uutele ideedele,
• tööd motiveeritud õpilastega,
• kaasaegset õpikeskkonda.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada: sooviavaldus, CV, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palume esitada aadressil: irina.sulgina@jvp.edu.ee hiljemalt 31.05.2022.

Täiendav info tel. 5288154, 3352046.