Jõhvi Vene Põhikooli tunnustati 5. detsembril Tallinnas Mustpeade majas


Jõhvi Vene Põhikooli tunnustati 5. detsembril Tallinnas Mustpeade majas toimunud tänuüritusel keelekümblusprogrammi valdkondliku kvaliteediauhinnaga “Keelekümblusasutus 2019 valdkonnas eestvedamine ja juhtimine“

5.detsembril 2019.a toimus Mustpeade majas Tallinnas Innove tänuüritus. Pidulikus õhkkonnas avaldati tänu keelekümblusprogrammiga liitunud asutuste juhtidele, esimestele õpetajatele, nõustajatele, koolitajatele ning kvaliteediauhinna võitjatele. Meie koolist osalesid direktor pr Irina Šulgina ja aastatepikkuse töökogemusega õpetaja Margit Pinna-Valge.

2019.a pälvisid kvaliteediauhinna kolm kooli ja üks lasteaed. Meie kooli esindajatel oli au vastu võtta keelekümblusprogrammi valdkondlik kvaliteediauhind, mis anti meie koolile eestvedamise ja juhtimise eest. Tunnustuses toodi välja kooli osalemine keelekümblusprogrammis ja väga head õpitulemused, mis väljenduvad tasemetööde tulemustes, aineolümpiaadide ja lõpueksamite kõrgetes tulemustes.

Jõhvi Vene Põhikooli tunnustati 5. detsembril Tallinnas Mustpeade majas toimunud tänuüritusel keelekümblusprogrammi valdkondliku kvaliteediauhinnaga “Keelekümblusasutus 2019 valdkonnas eestvedamine ja juhtimine“

5.detsembril 2019.a toimus Mustpeade majas Tallinnas Innove tänuüritus. Pidulikus õhkkonnas avaldati tänu keelekümblusprogrammiga liitunud asutuste juhtidele, esimestele õpetajatele, nõustajatele, koolitajatele ning kvaliteediauhinna võitjatele. Meie koolist osalesid direktor pr Irina Šulgina ja aastatepikkuse töökogemusega õpetaja Margit Pinna-Valge.

2019.a pälvisid kvaliteediauhinna kolm kooli ja üks lasteaed. Meie kooli esindajatel oli au vastu võtta keelekümblusprogrammi valdkondlik kvaliteediauhind, mis anti meie koolile eestvedamise ja juhtimise eest. Tunnustuses toodi välja kooli osalemine keelekümblusprogrammis ja väga head õpitulemused, mis väljenduvad tasemetööde tulemustes, aineolümpiaadide ja lõpueksamite kõrgetes tulemustes.