Koolituskalender

Koolitus Toimumisaeg
Lõiming kooli õppekava rakendamisel 1. sessioon 24.-25.10.2022
2. sessioon 25.11.2022

Koolitus Toimumisaeg
Lõiming kooli õppekava rakendamisel 1. sessioon 24.-25.10.2022
2. sessioon 25.11.2022