Õppetöö

Õppetöö korraldus


Tunnid

8.15 - 9.00

9.10 - 9.55

10.15 - 11.00

11.20 - 12.05

12.25 - 13.10

13.25 - 14.10

14.15 - 15.00

 

TRIMESTRITE AJAD

I trimester

1.09.2022 – 25.11.2022

II trimester

28.11.2022 – 10.03.2023

III trimester

13.03.2023 – 13.06.2023

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.-30. mai 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Põhikooli lõpueksamid – Haridus- ja Noorteamet

 

Vaheajad

Sügisvaheaeg:

24.10.2022 -
30.10.2022

Talvevaheaeg:

22.12.2022 -
08.01.2023

Suusavaheaeg:

27.02.2023 -
05.03.2023

Kevadvaheaeg:

24.04.2023 -
30.04.2023

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid):

14.06.2023 -
31.08.2023

 

Õpetajate korrapidamine 2022/2023. õppeaastal

Tunnid

8.15 - 9.00

9.10 - 9.55

10.15 - 11.00

11.20 - 12.05

12.25 - 13.10

13.25 - 14.10

14.15 - 15.00

 

TRIMESTRITE AJAD

I trimester

1.09.2022 – 25.11.2022

II trimester

28.11.2022 – 10.03.2023

III trimester

13.03.2023 – 13.06.2023

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.-30. mai 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Põhikooli lõpueksamid – Haridus- ja Noorteamet

 

Vaheajad

Sügisvaheaeg:

24.10.2022 -
30.10.2022

Talvevaheaeg:

22.12.2022 -
08.01.2023

Suusavaheaeg:

27.02.2023 -
05.03.2023

Kevadvaheaeg:

24.04.2023 -
30.04.2023

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid):

14.06.2023 -
31.08.2023

 

Õpetajate korrapidamine 2022/2023. õppeaastal