Uudised

Eesti keele mainekujundaja 22. veebruar

21. veebruaril toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud maakondlik TÄNUGALA, kus tunnustati inimesi, kes on Ida-Viru maakonna arengu jaoks märkimisväärsete tegudega hakkama saanud.


Meie õpetaja Diana Astok oli nomineeritud Aasta eesti kelle õpetaja nominatsioonile.

Diana Astok on pühendunud õpetaja, kelle juhendamisel on Jõhvi Vene Põhikooli õpilased aastaid näidanud põhikooli lõpueksamitel, konkurssidel ning olümpiaadidel väga kõrgeid tulemusi. Ta rakendab uurimuslikku õpet ning kujundab seeläbi õpilastes iseseisva mõtlemise ja kriitilise analüüsi oskust.

Tema õpetamisfilosoofia järgi peab õun olema iga õpilase jaoks just nii kõrgel, et selle kätte saamiseks on vaja pingutada, kuid samas see pole kättesaamatu. Diana on pika staažiga (rohkem kui 20 a.) keelekümblusõpetaja, kes rakendab oma ainetundides erinevaid aktiivõppemeetodeid, mis võimaldavad kõigil õpilastel kogeda eduelamust.

Diana Astok on õpilaste seas väga populaarne.

Diana ei ole lihtsalt tunni andja vaid ta on noorte ja elurõõmsate isiksuste kujundaja. Ta oskab jätta igale õpilasele tunde, et õpetaja temast hoolib. Nähes probleeme, ei jää ta ükskõikseks ja leiab, et probleemid on selleks, et neid lahendada. Õpilased julgevad Diana poole pöörduda ka oma argimuredega. Ta seisab alati õpilaste heaolu eest ning tal on julgust lahenduste otsimisel koostööd teha kõigi asjasse puutuvate isikutega. Diana on professionaalsete teadmiste ja oskustega, suure südame, töö- ja empaatiavõimega ning erakordse eestvedamise andega väsimatu õppija. Ta on tegudele ja tulemustele innustav tõeliselt mitmekülgne eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Diana on õpetaja, kes kasutab fantastiliselt tundides draamaõpet. Ta õpetab oskuslikult kuulama ja tajuma eesti keele kõla, äratab huvi eesti keele vastu; kujundab valmidust suhelda eesti keeles, julgustab last ennast eesti keeles väljendama; arendab huvi lugemise ja kirjutamise vastu; rikastab laste tundemaailma ja keelt, pakkudes positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil. Õpetaja Diana toetab ja suunab õpilasi õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemisel. See kõik on tema jaoks väga tähtis.

Tema parimad õpilased osalevad olümpiaadidel ja saavad alati auhinnalisi kohti.

Diana on alati olnud aktiivne eesti keele, eesti traditsioonide, keelekümblusmudeli populariseerija nii koolis kui ka väljaspool kooli. Kuna kool on keelekümbluskool, siis korraldab ta igal aastal LAK-õppe kuu raames erinevaid üritusi, kuhu kutsutakse külalisi ka teistest Eesti koolidest.

Õpetaja Diana rakendab edukalt kujundava hindamise põhimõtteid ja ta leiab aega anda igapäevaselt õpilastele arendavat tagasisidet. Läbi kujundava hindamise on tal tekkinud hea koostöö lapsevanematega, sest ta annab pidevat tagasisidet lapse arengu- ja edusammude kohta.

Oma vaadete ja tõekspidamistega, oma suhtumisega erinevatesse sündmustesse mitte ainult meie riigis, vaid ka välismaal, soodustab Diana õpilastel õige väärtuste süsteemi kujundamist. Diana suudab oma õpilasi veenda, et erinevate keelte rääkimine on üks suurimaid väärtusi, mis võimaldab inimestel jõuda vajalikele kokkulepetele ja luua suhteid.

Ta on paljudele õpilastele eeskujuks!

Aitäh, kallis õpetaja Diana, südamega tehtud töö eest!

Irina Šulgina
Direktor

Meie õpetaja Diana Astok oli nomineeritud Aasta eesti kelle õpetaja nominatsioonile.

Diana Astok on pühendunud õpetaja, kelle juhendamisel on Jõhvi Vene Põhikooli õpilased aastaid näidanud põhikooli lõpueksamitel, konkurssidel ning olümpiaadidel väga kõrgeid tulemusi. Ta rakendab uurimuslikku õpet ning kujundab seeläbi õpilastes iseseisva mõtlemise ja kriitilise analüüsi oskust.

Tema õpetamisfilosoofia järgi peab õun olema iga õpilase jaoks just nii kõrgel, et selle kätte saamiseks on vaja pingutada, kuid samas see pole kättesaamatu. Diana on pika staažiga (rohkem kui 20 a.) keelekümblusõpetaja, kes rakendab oma ainetundides erinevaid aktiivõppemeetodeid, mis võimaldavad kõigil õpilastel kogeda eduelamust.

Diana Astok on õpilaste seas väga populaarne.


Diana ei ole lihtsalt tunni andja vaid ta on noorte ja elurõõmsate isiksuste kujundaja. Ta oskab jätta igale õpilasele tunde, et õpetaja temast hoolib. Nähes probleeme, ei jää ta ükskõikseks ja leiab, et probleemid on selleks, et neid lahendada. Õpilased julgevad Diana poole pöörduda ka oma argimuredega. Ta seisab alati õpilaste heaolu eest ning tal on julgust lahenduste otsimisel koostööd teha kõigi asjasse puutuvate isikutega. Diana on professionaalsete teadmiste ja oskustega, suure südame, töö- ja empaatiavõimega ning erakordse eestvedamise andega väsimatu õppija. Ta on tegudele ja tulemustele innustav tõeliselt mitmekülgne eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Diana on õpetaja, kes kasutab fantastiliselt tundides draamaõpet. Ta õpetab oskuslikult kuulama ja tajuma eesti keele kõla, äratab huvi eesti keele vastu; kujundab valmidust suhelda eesti keeles, julgustab last ennast eesti keeles väljendama; arendab huvi lugemise ja kirjutamise vastu; rikastab laste tundemaailma ja keelt, pakkudes positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil. Õpetaja Diana toetab ja suunab õpilasi õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemisel. See kõik on tema jaoks väga tähtis.

Tema parimad õpilased osalevad olümpiaadidel ja saavad alati auhinnalisi kohti.

Diana on alati olnud aktiivne eesti keele, eesti traditsioonide, keelekümblusmudeli populariseerija nii koolis kui ka väljaspool kooli. Kuna kool on keelekümbluskool, siis korraldab ta igal aastal LAK-õppe kuu raames erinevaid üritusi, kuhu kutsutakse külalisi ka teistest Eesti koolidest.

Õpetaja Diana rakendab edukalt kujundava hindamise põhimõtteid ja ta leiab aega anda igapäevaselt õpilastele arendavat tagasisidet. Läbi kujundava hindamise on tal tekkinud hea koostöö lapsevanematega, sest ta annab pidevat tagasisidet lapse arengu- ja edusammude kohta.

Oma vaadete ja tõekspidamistega, oma suhtumisega erinevatesse sündmustesse mitte ainult meie riigis, vaid ka välismaal, soodustab Diana õpilastel õige väärtuste süsteemi kujundamist. Diana suudab oma õpilasi veenda, et erinevate keelte rääkimine on üks suurimaid väärtusi, mis võimaldab inimestel jõuda vajalikele kokkulepetele ja luua suhteid.

Ta on paljudele õpilastele eeskujuks!

Aitäh, kallis õpetaja Diana, südamega tehtud töö eest!

Irina Šulgina
Direktor