Uudised

LAK-õppe kuu päev 24. aprill


12. aprillil toimus Tartus traditsiooniline üle-eestiline LAK-õppe päev, see on seminar-konverents, kus läbivateks teemadeks on lõimitud aine- ja keeleõpet puudutav õpetajakoolitus, HEV-laste teema teiskeelses õppes, õppekeskkonna laienemine linnaruumi ja veebi, metoodikakoolituste tutvustused ja praktilised töötoad piirkondlike koolituskeskuste korraldamisel. l päeva osa koosnes huvitavatest ettekannetest ja vestlusringist ja II päeva osa praktilistest töötubadest.

Seminaril osalesid meie kooli õpetajad Diana Astok ja Margit Pinna-Valge, kes jagasid keeleõppe parimaid praktikaid. Õpetajad Diana ja Margit viisid läbi töötoa "Mängides keel selgeks". Nad tutvustasid õpetajatele mitmesuguseid võtteid, kuidas erinevates õppeainetes mänge kasutades keelt õppida.

Õpetajad said osalenute poolt suurepärase tagasiside! Aitäh, õpetaja Diana ja õpetaja Margit!

12. aprillil toimus Tartus traditsiooniline üle-eestiline LAK-õppe päev, see on seminar-konverents, kus läbivateks teemadeks on lõimitud aine- ja keeleõpet puudutav õpetajakoolitus, HEV-laste teema teiskeelses õppes, õppekeskkonna laienemine linnaruumi ja veebi, metoodikakoolituste tutvustused ja praktilised töötoad piirkondlike koolituskeskuste korraldamisel. l päeva osa koosnes huvitavatest ettekannetest ja vestlusringist ja II päeva osa praktilistest töötubadest.

Seminaril osalesid meie kooli õpetajad Diana Astok ja Margit Pinna-Valge, kes jagasid keeleõppe parimaid praktikaid. Õpetajad Diana ja Margit viisid läbi töötoa "Mängides keel selgeks". Nad tutvustasid õpetajatele mitmesuguseid võtteid, kuidas erinevates õppeainetes mänge kasutades keelt õppida.

Õpetajad said osalenute poolt suurepärase tagasiside! Aitäh, õpetaja Diana ja õpetaja Margit!